MEVCUT TEYDEB PROJELERİNDEKİ MAALİYET ARTIŞLARI DESTEK KAPSAMINDA DİKKATE ALINACAKTIR!

3.08.2022

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) tarafından yürütülen aşağıdaki programlar ile desteklenen projelerin maliyet artışları TÜBİTAK bütçe imkanları dahilinde destek kapsamında değerlendirilecektir.

 • 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
 • 1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
 • Yenilik Destek Programı çerçevesinde açılmış çağrılar:
  • 1702 Patent Tabalı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
  • 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
  • 1709 Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı
  • 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı
  • Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

Söz konusu maliyet artışlarının 01.01.2022 sonrasında sunulmuş ve sunulacak dönem raporları ile beraber TÜBİTAK’a beyan edilmiş olması gerekmektedir. Maliyet artışları aşağıdaki biçimde değerlendirilecektir:

 • Kuruluşlar, son dönem raporu 01.01.2022’den sonra sunulmuş ve “99-TEYDEB süreçleri tamamlandı” kodunda olan projeleri için 01.01.2022 sonrasında sunulmuş dönem raporlarında bütçe üst sınırı nedeniyle kapsam dışı bırakılan giderlerinin destek kapsamında değerlendirilmesi için dilekçe ile TÜBİTAK’a başvuracaklardır.
 • Kuruluşların 01.01.2022’den sonra TÜBİTAK’a sunduğu ve izleme süreci devam eden dönem raporlarında beyan edilen maliyet artışları, bütçe imkanları dahilinde destek kapsamında değerlendirilecektir.
 • Kuruluşlar, daha önceki dönemlerde sundukları ve bütçe sınırları nedeniyle destek kapsamı dışında bırakılmış giderlerini 01.01.2022 sonrasında TÜBİTAK’a sunacakları dönem raporları ile beyan edebilirler.
 • Maliyet artışlarının desteklenebilmesi için söz konusu giderlerin 01.01.2022 tarihinden sonraki dönem raporlarında TÜBİTAK’a sunulmuş olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.