KOSGEB İşletme Geliştirme Programı Desteklerinin Üst Limitleri Güncellenmiştir!

27.10.2022

DESTEKLER

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

Değişiklik Öncesi

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

Değişiklik Sonrası

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

100.000

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*

60.000

90.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği**

50.000

50.000

75.000(Teknopark, Ar-Ge Tasarım Merkezleri)

75.000(Teknopark,

Ar-Ge Tasarım Merkezleri)

Tasarım Desteği

50.000

75.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği ***

50.000

100.000

Belgelendirme Desteği****

150.000

300.000

Test ve Analiz Desteği****

100.000

300.000

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği*****

80.000

80.000

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

20.000

Model Fabrika Desteği

70.000

100.000

Teknik Danışmanlık Desteği

40.000

40.000

50.000

(Teknoparklar için)

50.000

(Teknoparklar için)

 

(*)- KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

    - KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı veya KOSGEB Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 (seksen) oranında desteklenir.

(**) - Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

       -Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir.

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.

(****) - TSE’den alınacak belge ve/veya hizmetler %80 (seksen) oranında desteklenir.

      - TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. ’den, kamu kuruluşları ve üniversitelerden alınacak belge ve/veya hizmetler %70 (yetmiş) oranında desteklenir.

           - Yurtdışından alınacak belge ve/veya hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belge ve/veya hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir.

(*****) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

(******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

İşletme geliştirme programı mevzuatı kapsamındaki diğer değişiklikleri içeren karşılaştırmalı tabloya ulaşmak için tıklayınız.