Xecs Kümesinin 2. Çağrısı 29 Eylül 2022 tarihinde açıldı!

4.11.2022

Elektronik Bileşenler ve Sistemler (ECS) topluluğunda sürdürülebilir endüstriyel inovasyonun hızını artırmak amacıyla faaliyet gösteren bir Eureka Kümesi olan Xecs, tarafları için yüksek düzeyde toplumsal ve ekonomik etki yaratacak bir uluslararası işbirliği programı oluşturmayı hedeflemektedir.

Çağrıya KOBİ'ler, Büyük İşletmeler, Araştırma ve Teknoloji Kuruluşları (RTO'lar) ve Akademiler başvurabileceklerdir.

Türkiye tarafındaki katılımcılar TEYDEB 1509 Programı kapsamında destekleneceklerdir. Bu programda bir bütçe üst limit bulunmamaktadır. Türkiye’den sadece sermaye şirketi statüsündeki firmalar doğrudan proje başvurusunda bulunabilirler. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri projelere hizmet sağlayıcı olarak dahil olabilirler.

Xecs, sürdürülebilir dijital dönüşüme odaklanmıştır. AENEAS, EPoSS ve Inside gibi üç büyük endüstri birliği tarafından bir araya getirilen uzmanlar tarafından hazırlanan ECS Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi rehberliğinde ve Xecs, Elektronik Bileşenler ve Sistemler (ECS) değer zincirinin tamamını ele alan ve geniş dinamik inovasyon ekosisteminden yararlanmaktadır.

ECS Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi için lütfen tıklayınız.

Xecs kümesi hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Takvimi:

Çağrı açılışı                                           

29 Eylül 2022

1. Aşama - PO Başvuru son tarihi            

23 Şubat 2023

2. Aşama - FPP Başvurusu son tarihi       

25 Mayıs 2023

 

Katılımcı Ülkeler:

Avusturya, Belçika (Wallonia), Belçika (Brüksel), Belçika (Flanders), Kanada, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İsrail, İrlanda, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Portekiz, Polonya, ispanya,İsveç, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık' tır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.