KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMI MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR!

16.11.2022

2022 yılından itibaren ilan edilecek çağrılar kapsamındaki projeler için geçerli olan mevzuatta değişiklikler yapılmıştır.

Desteğin üst limiti geri ödemesiz 450.000 TL iken  600.000 TL ve geri ödemeli  1.050.000 TL iken 1.400.000 TL olmak üzere toplam azami 1.500.000 TL’den  2.000.000 TL’ye yükselmiştir. Diğer değişikliklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

 

Eski Mevzuat

01.07.2022 Tarihli Değişiklikler

Tanımlar

Madde-4
(b) Bağımsız değerlendirici: Asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olan; yükseköğretim kurumları tarafından görevlendirilen öğretim elemanları, kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan kişiler ile alanında en az 5 (beş) yıl deneyimi olan meslek kuruluşu temsilcileri.

(a) Bağımsız değerlendirici: Asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olan; yükseköğretim kurumları tarafından görevlendirilen öğretim elemanları, kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan kişiler ile alanında en az 5 (beş) yıl deneyimi olan meslek kuruluşu ve banka temsilcileri.

Desteklenecek Proje Giderleri

(8) TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile KOSGEB arasında Dijital Dönüşüm Rehber/Danışmanlık Hizmetleri Hakkında İş birliği Protokolü kapsamında TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından belgelendirilmiş dijital dönüşüm danışmanları (mevcut durum tespiti, sorun / ihtiyaç belirleme, stratejileri geliştirme ve proje hazırlama konuları hariç, dijitalleşme projesinin uygulamaya geçirilmesi sürecindeki danışmanlık dahildir) 

Destek Ödemeleri

Madde-22

(22) Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır. 

(22) Kamu Kurumu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu ve yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.

Genel Hükümler

Madde-27

(7) Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. 

(7) Vergi, sosyal güvenlik primi vb. Yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan veya KOSGEB programlarından destek alınamaz. 

 

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.