TÜBİTAK TEYDEB Tarafından Yürütülen Destek Programlarında Yer Alan Bazı Destek Üst Limitleri Artırıldı!

21.11.2022

1501, 1509 ve 1511 destek programları kapsamında;

  • Transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 2.000.000 TL’den 25.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

1507 Programında;

  • Rapor Hazırlatma destek üst sınırı proje önerisi ve Ar-Ge Yardımı İstek Formu hazırlatmak için danışmanlık hizmeti alımında destek kapsamına alınacak tutar 10.000 TL’den 20.000 TL’ye çıkarılmıştır.

1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ;

  • Senetle transfer ödemesi (ön ödeme) limiti Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 150.000 TL’den 300.000 TL’ye çıkarılmıştır.

1501 ve 1507 destek programlarında;

  • Fikir sahibi araştırmacı ödül tutarı 7.500 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmıştır.

1501 ve 1509 destek programlarında;

  • TEYDEB kurullarında proje önerisi sunuşu yapma zorunluluğu bütçe limiti ilgili kurulda sunum yapılması için önerilen proje bütçe alt sınırı 10.000.000 TL’den 20.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

1501 ve 1511 destek programları kapsamında;

  •  Ekonomik fizibilite raporu bütçe limiti Proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 5.000.000 TL’den 10.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.