CELTIC-NEXT İlkbahar 2023 Proje Çağrısı açılıyor!

22.11.2022

Güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir bir dijital toplum için yeni nesil iletişim Eureka kümesi olan, bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki uluslararası ortak projeleri destekleyen CELTIC-NEXT ilk bahar çağrısı açılıyor.

Firmalar bu proje çağrısına başvurarak ve katılarak, Eureka ağı ülkelerindeki Ar-Ge projeleri için ulusal kamu finansmanına erişebilirler.

CELTIC-NEXT'in faaliyetleri, CELTIC-NEXT'in kapsayıcı bir dijital toplum vizyonunu paylaşan tüm kuruluşlara açıktır. Kuruluşlar, gelişmiş BİT çözümlerinin geliştirilmesini ve benimsenmesini ilerletmek için kendi çıkarları doğrultusunda işbirliği yapmaya ve Ar-Ge'lerini ulusal öncelikleriyle uyumlu hale getirmeye istekli olmalıdır.

Programın öncelikli konu başlıkları;

 • Karasal Olmayan Ağlar ve Karasal Ağ Yakınsama,
 • BIT Teknolojileri ile Ekonominin Dijitalleştirilmesi,
 • Temiz Büyüme,
 • Uzaktan Sağlık Hizmeti,
 • Gelişmiş Üretim,
 • Acil Durumlar İçin Kritik İletişim,
 • Open RAN,
 • Özel Ağlar,
 • AI MIMO,
 • Nesnelerin İnterneti,
 • IoT,
 • Metaverse'leri Desteklemek İçin ICT Teknolojileri,
 • 6G Konuları

Katılımcı Ülkeler;

Avusturya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, ispanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık

CELTIC-NEXT çağrıları, her türlü şirkete, büyük endüstriye, küçük şirketlere, üniversitelere ve araştırma kuruluşlarına, hatta EUREKA ülkeleri dışındaki şirketlere açıktır. CELTIC-NEXT'deki çağrı teklifleri, etiketleme için yüksek bir başarı oranına sahiptir – tipik olarak %50-60 sunulan tekliflerin yüzdesi devam eden bir proje haline gelecektir.

CELTIC çağrıları, yeni proje durumlarına kolayca uyum sağlayabilen düşük bir yönetim ek yükü sağlar. Ayrıca, toplam proje bütçesinde tipik olarak 1 M€ ile en fazla 70 M€ arasındadırlar ve 2 ila 50'den fazla ortağı içerirler. Tipik proje süresi 24 ila 36 ay arasındadır.

Uluslararası başvuru gerçekleştirildikten sonra Türkiye tarafındaki katılımcılar TEYDEB 1509 Programı kapsamında destekleneceklerdir. Bu programda bir bütçe üst limit bulunmamaktadır. Türkiye’den sadece sermaye şirketi statüsündeki firmalar doğrudan proje başvurusunda bulunabilirler.Başvuru için ortaklık şartı, katılımcı ülkelerden birbirinden bağımsız en az birer ortak firma olacak şekildedir.

CELTIC-NEXT Çağrıları Hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Çağrı Takvimi

Çağrı Başlangıç: 01.12.2022 03:00 Türkiye Saati

Çağrı Bitiş: 21.04.2023 03:00 Türkiye Saati