KOSGEB İşletme Geliştirme Programı Mevzuatında Değişiklikler Olmuştur !!!! Dijital Dönüşüm Danışmanlık Desteği Eklenmiştir

9.01.2023

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği  Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği  KOBİ'lere yönelik dijital dönüşüm danışmanlığı desteği kapsamında bu hizmeti alan işletmelere 20.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.İşletmelerin dijitalleşme konusunda mevcut durumlarını tespit ederek sorun ve ihtiyaçlarını belirlemelerine ve bu konuda gerekli stratejileri geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

• Destek kapsamında sadece danışmanlık hizmet giderine destek verilir. İaşe, ulaşım, konaklama vb. giderler desteklenmez.

• İşletme bu destekten en fazla 2 (iki) defa yararlanabilir. İşletmenin bu destekten tekrar yararlanabilmesi için hizmet başlangıç tarihinin, destek almış olduğu bir önceki danışmanlık hizmetinin bitiş tarihinden en az 1 yıl sonra olması gerekir.

• Her bir dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti için destek üst limiti 10.000 TL’dir. 

• İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve küçük veya orta ölçekli olması gerekir. Mikro ölçekli işletmeler bu destekten yararlanamaz.

İşletme geliştirme programı mevzuatında yapılan diğer değişiklikler için linke tıklayınız.

KOSGEB - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

DESTEK UNSURU

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI(29.11.2022)

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

MADDE-8
(9)Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programlarının belirlenmesi durumunda aşağıdaki hususlar dikkate alınır

MADDE-8
(9) Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programlarının belirlenmesinde
aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

-

Bent eklenmiştir.
MADDE-8
c) Aynı şehre, aynı fuar kapsamında veya aynı tarihlerde düzenlenecek yurt dışı iş
gezilerinin KOSGEB Birimince düzenlenmesi esastır. KOSGEB Birimince düzenlenmemesi
durumunda TOBB, TESK, TİM veya DEİK tarafından ayrı ayrı düzenlenebilir. Bu durumda TOBB, TESK veya TİM’e bağlı birimlerin talepleri bağlı oldukları kuruluş tarafından
birleştirilerek KOSGEB’e tek bir yurt dışı iş gezisi başvurusu yapılır.

-

MADDE-8
h) Madde kaldırılmıştır.

MADDE-8
(11) Yurt dışı iş gezisi
programının Başkanlık Makamı talimatı/uygun görüşü ile KOSGEB Birimleri tarafından organize edilmesi durumunda aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

MADDE-8
(11) Yurt dışı iş gezisi programının KOSGEB Birimleri tarafından organize edilmesi
durumunda aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

MADDE-8
a) Başkanlık Makamı talimatına veya uygun görüşüne istinaden KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programı başvurusu KBS üzerinden Yurt Dışı İş Gezisi Programı KOSGEB Birimi Başvuru Formu ile yapılır.

MADDE-8
a) KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programı başvurusu KBS
üzerinden Yurt Dışı İş Gezisi Programı KOSGEB Birimi Başvuru Formu ile yapılır.5

Dijital dönüşüm danışmanlığı desteği

-

Destek unsuru yeni eklenmiştir.
MADDE-18
(1) Bu desteğin amacı, işletmelerin dijitalleşme konusunda mevcut
durumlarını tespit ederek sorun ve ihtiyaçlarını belirlemelerine ve bu konuda gerekli stratejileri
geliştirmelerine katkı sağlamaktır.
(2) İşletmelerin dijital dönüşümlerine yönelik TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından
belgelendirilen dijital dönüşüm danışmanlarından alacakları danışmanlık hizmetine destek verilir.
(4) İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve
küçük veya orta ölçekli olması gerekir. Mikro ölçekli işletmeler bu destekten yararlanamaz.
(5) Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetine ilişkin bilgiler ve Dijital Dönüşüm
Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Raporu, dijital dönüşüm danışmanı tarafından TÜBİTAK
TÜSSİDE portalı üzerinden oluşturulur.
(10) İşletme bu destekten en fazla 2 (iki) defa yararlanabilir. İşletmenin bu destekten tekrar
yararlanabilmesi için hizmet başlangıç tarihinin, destek almış olduğu bir önceki danışmanlık
hizmetinin bitiş tarihinden en az 1 yıl sonra olması gerekir.
(11) Her bir dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti için destek üst limiti 10.000 (on bin)
TL’dir.

(12) Destek programı süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.