AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE AR-GE VE YENİLİK VEYA TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA GÖSTERGELER DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ VE İLGİLİ İNDİRİM KONUSU 31.12.2028 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

10.01.2023

2016/9092 Sayılı Kararname (eski karar)

6652 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (güncel karar)

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı

c) Uluslararası destekli proje sayısı

c) Uluslararası destekli proje sayısı

ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

ç) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

d) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı

e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

e) Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

 

f) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı

 

g) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

6652 Karar sayılı 10.01.2023 tarihinde yayınlanan yeni göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya  tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

6652 Sayılı 09/01/2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süre 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır. Karara ulaşmak için tıklayınız.