SANAYİ YENİLİK AĞ MEKANİZMASI (SAYEM) ÇAĞRISI AÇILACAKTIR!

10.01.2023

Birlikte Başarma Modeline Dayalı Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Kapsamında Açılan Yeşil Dönüşüm Odaklı Çağrıya yeşil dönüşüme yönelik ürün veya ürün grubu geliştirilmesine yönelik faaliyetler desteklenecektir. Yeşil Dönüşüm çağrısıyla Yeşil Mutabakat kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

İlgili çağrı sürekli başvuruya açık olup, özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle oluşturulacak olan Ar-Ge ve Yenilik platformları başvuru yapabilecektir. Proje başvuruları 23 Ocak 2023 tarihi itibariyle açılacak olup TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden başvurular tek aşamalı olarak değerlendirmeye alınacaktır.

SAYEM çağrısında öncelikle özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu işbirliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirmeye yönelik Yol Haritası hazırlanması amaçlanmaktadır. Hazırlanan Ürünleştirme Yol Haritaları başarılı bulunan konsorsiyumlar SAYEM çağrısı kapsamında projelerini sunacaklardır (Projelerin mininum Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 (THS 5) ve üzeri seviyedeki teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesine yönelik oluşturulmalıdır. 

Başvuru öncesinde çağrı ile ilgilenenlerin sayem.basvuru@tubitak.gov.tr adresine e-posta atarak TÜBİTAK SAYEM sorumluları ile ön görüşme talep etmesi önerilmektedir. Böylece TÜBİTAK tarafından da platformların oluşması ve gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrıları kapsamında yapılacak başvurunun Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları kapsamında olması gerekmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için SAYEM sayfasını inceleyebilirsiniz.