İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

11.01.2023

31.12.2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan gümrük idarelerince alınan ‘’ilave gümrük vergisi’’ uygulamasına ilişkin kararın 4.maddesinde bulunan “kararın uygulanmayacağı durumlar” başlığındaki 6. fıkrasında güncelleme yapılmıştır;

‘’Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz.’’

**Bu karar 01.01.2023 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için de uygulanacaktır.

Karara ulaşmak için tıklayınız.