Eureka Eurostars-3 Programı Proje Başvuruları Açılmıştır!

16.02.2023

Eurostars-3, Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle, Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs - INNOVSMEs)” adıyla oluşturulan bir ortaklıktır. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

Eureka’nın en önemli destek mekanizmalarından biri olan Eurostars-3 kapsamında açılan çağrılarda herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde Uluslararası iş birliğine dayalı Ar-Ge ve yenilik projelerini finanse ederek yenilikçi KOBİ'leri ve proje ortaklarını (büyük şirketler, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve diğer türdeki kuruluşlar) destekleyen sivil amaçlı Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Eurostars-3 Programı ilk çağrısı kapsamında, koordinatörü bir KOBİ olmak üzere en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

 Proje Başvuru Kriterleri:

  • Proje konsorsiyumları birbirinden bağımsız en az iki kurum tarafından gerçekleştirilmelidir.
  • Proje konsorsiyumlarında en az bir EU veya Horizon Europe üyesi ülke yer almalıdır.
  • Projede yer alan her bir KOBİ, toplam proje bütçesinin en az %50’sini, en fazla %70’ini oluşturmalıdır.
  • Projelerin toplam süresi en fazla 36 ay olmalıdır.
  • Başvuru yapılacak projeler sivil amaçlı olmalıdır.

Söz konusu genel uygunluk ve ön inceleme aşamalarından geçen projeler EUREKA/Eurostars Sekretaryası tarafından yürütülen uluslararası değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır. Yalnızca uluslararası değerlendirme sonucu olumlu bulunan projeler için ulusal fonlayıcı kuruluşlara başvuru yapılabilmektedir.

Katılım Sağlayacak Ülkeler: Avusturya, Belçika (Wallonia), Belçika (Flandre), Belçika (Brüksel), Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovenya, Slovakya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık (Koordinatör kuruluşun KOBİ olması koşulu ile başvurularda en az iki ülkeden birer partner olmalıdır, Büyük işletmeler ve Kamu Kuruluşları proje ortağı olarak yer alabilirler.)

Proje Bütçesi ve Destek Oranı:

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir. Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür.

 Çağrı Takvimi:

EUROSTARS Uluslararası Çağrı açılış tarihi

10 Şubat 2023

Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi

13 Nisan 2023 (Saat:14.00 Brüksel saati)

Ulusal Çağrının açılış tarihi

10 Şubat 2023

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih

27 Nisan 2023 (Saat: 23.59 TR saati)

Ön Proje Başvuruları için son tarih

02 Mayıs 2023 (Saat: 23.59 TR Saati)

EUROSTARS Uluslararası Değerlendirme

24 Nisan 2023- 15 Mayıs 2023 (Hakem Değerlendirmesi) 26 Mayıs-15 Haziran 2023 Etik İnceleme 25 Mayıs 2023- 15 Haziran 2023 (Panel Değerlendirme/Sıralaması)

İlk aşama sonuçlarının EUROSTARS sekreteryası tarafından duyurulması

28 Haziran- 10 Temmuz 2023

Konsorsiyum anlaşmalarının imzalanıp EUREKA Sekretaryası’na iletilmesi

9 Ağustos- 21 Ağustos 2023

Uluslararası kabul edilen projelerin ikinci aşama proje başvurularının alınması

9 Ağustos2023- 15 Ocak 2024

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için ulusal çağrı ve eurekanetwork inceleyebilirsiniz.