DESTEKLENECEK PROGRAMLARDA YENİ GELİŞME!

10.03.2023

Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından yararlanılan "Temel Bilimler" desteği yapılan değişiklik ile birlikte desteklenecek programlar kapsamına matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri ilave programlar ile genişletilmiştir.

DESTEKLENECEK PROGRAMLARA DAHİL EDİLEN PROGRAMLAR

  1. Biyokimya
  2. Biyoteknoloji
  3. Endüstriyel Tasarım
  4. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
  5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  6. Moleküler Biyoloji ve Genetik

Ar-Ge Merkezi olan işletmelerin bu destekten yararlanabilmeleri için listede yer alan programlar kapsamında dahil edilen 6 yeni program için ilgili personellerin firma bünyesinde 28/02/2023 tarihi itibarıyla ilk kez istihdam edilmesi şartı bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi portalı yeni gelişmeler üzerine henüz güncellenmemiştir.  Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasındaki veri paylaşım protokolü gereğince firmalara ait prim dökümleri ilgili ayın son gününden yaklaşık 45 gün sonra alınmaktadır. Bu nedenle yeni dahil edilen programlara ait başvuruların Mayıs 2023’den itibaren online olarak başvuruya açılması beklenmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar için de benzer durum söz konusudur.