Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır; (Karar Sayısı:6923)

13.03.2023

10.03.2023 tarihli 6923 karar sayılı Resmi Gazete ile "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik" yapılmasına ilişkin karar yürürlüğe konulmuştur. İlgili değişiklikler tabloda özetlenmiştir. Tablo için tıklayınız.

Aynı karara ilişkin geçici maddeler eklenmiştir. Bu maddeler aşağıda özetlenmiştir;

  • 02.2023’ten önce müracaat edilen ve devam eden, deprem bölgelerinde yapılan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi bir işlem yapılmaksızın 3 yıl uzatılmıştır.
  • Deprem bölgelerindeki yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri ile 31.12.2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu illerde düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında;
  1. Yatırım için kullanılan kredilere ve finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin geri ödeme yükümlülüklerinin 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar yerine getirilmemesi durumunda bir işlem uygulanmaz, ödeme tarihinden sonra ödeme yapılması durumunda destek ödemesi yapılır.
  2. Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiyesinde kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave kredi olarak değerlendirilmeyecek.

"İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları" başlıklı tablosunda Manisa, Kütahya, Afyon, Kırşehir ve Sivas illerine karşılık gelen satıra 6 sektör kodu eklenmiştir. Sektör numaralarına ulaşmak için tıklayınız.

EK 2B tablosunda 9 numaralı dipnottan (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

10.03.2023 tarihli resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.