M-ERA.NET 2023 Yılı Çağrısı Açılmıştır!

16.03.2023

M-ERA.NET 3 projesi 2023 çağrısı ileri malzeme mühendisliği alanındaki teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Proje Başvuru Alanları:

  • Enerji Alanında Sürdürülebilir İleri Malzemeler
  • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler
  • Yüksek Performanslı Kompozitler
  • Fonksiyonel Malzemeler
  • Sağlık Uygulamaları için İleri Malzemeler ve Teknolojiler
  • Elektronik Malzemeler için Yeni Nesil Malzemeler

Katılım Sağlayacak Ülkeler: Avusturalya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İsrail, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan ve Türkiye (3 farklı ülkeden 3 proje ortağı ile konsorsiyum kurulması gerekmektedir.)

Proje Bütçesi ve Destek Oranı:

M-ERA.NET 3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesi 2.500.000 TL’dir. Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür.

Proje Süresi: En fazla 36 ay

Çağrı Takvimi:

M-ERA.NET 3 Uluslararası Çağrı açılış tarihi

1 Mart 2023

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih

(1. aşama başvuruları (pre-proposal), online olarak M-ERA.NET web sitesinden yapılacaktır)

16.05.2023

(Brüksel saati ile öğlen 12.00)

TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

24.05.2023 (TSİ: 17.30)

TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

31.05.2023 (TSİ: 17.30)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının M-ERA.NET Çağrı Sekretaryası tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi

Eylül sonu, 2023

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

21.11.2023

(Brüksel saati ile öğlen 12.00)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

Şubat, 2024

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır

Projelerin başlama tarihi

Mayıs-Temmuz, 2024

 

 Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için ulusal çağrı ve m-era.net inceleyebilirsiniz.