7103 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilmek üzere merkez dışında geçirilen süreler hakkında yeni karar eklenmiştir!

24.04.2023

Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere merkez dışında geçirilen süreler için belirtilen oran, mahiyeti Bakanlıkça belirtilecek bilişim personeline 01.04.2023-31.12.2023 tarihleri arasında %100, bu personeller dışındaki personellere ise 31.12.2023 tarihine kadar %75 olarak uygulanacaktır.

20.04.2023 tarihinde yayımlanan resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.