Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamalarında Geçici İlave İndirim Uzatılmamıştır!

28.04.2023

İmalat Sanayine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01/01/2017- 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için;

- Yatırıma Katkı Oranına yapılan 15 puan ilave

- Vergi İndirim Oranının tüm bölgelerde %100 oranında uygulanması

2023 yılında uygulanmamaktadır.

Bu sebeple yatırım teşvik belgelerine sahip olan imalat firmalarının 2023 yılındaki yatırımları için aşağıdaki tabloya göre Yatırım Katkı Oranları ve Kurumlar Vergisi İndirim Oranlarını uygulamaları gerekmektedir.

Bölge

Yatırım Katkı Oranı

Kurumlar Vergisi İndirim Oranı

1

15

50

2

20

55

3

25

60

4

30

70

5

40

80

6

50

90