BÖLGE DIŞI ÇALIŞMA SÜRESİ %100 OLARAK GÜNCELENEN BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN TANIMLAMA YAPILDI!!

3.05.2023

Bilindiği üzere, bölge dışı çalışma süresi sadece bilişim personeli için %100, bunlar dışındaki personele ise 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) %75 olarak uygulanması yönündeki 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Bilişim personeli; "Fakültelerin dört yıllık bilgisayar, elektronik ya da yazılım ile ilgili bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezunlar ile belirtilenler dışında kalan fakülte, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi mezunlarından yazılım, tasarım (çip tasarımı, sistem tasarımı, donanım mimarisi tasarımı vb.), analiz, ağ bağlantıları veya bunlarla ilgili test, bakım gibi alanlarda teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde görev alan personel" şeklinde tanımlanmıştır.