KOSGEB İşletme Geliştirme Programı Mevzuatında Değişiklikler Olmuştur!!!!

8.05.2023

Afet Dönemi İşletme Desteği Eklenmiştir.

Bu desteğin amacı, 06.02.2023 tarihli depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olmak üzere, KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarını sağlayabilmeleri için bakım, tadilat, onarım, personel hammadde, malzeme, teçhizat, donanım vb. giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamaktır.

  • İşyeri hasar durumuna ilişkin resmi makamlardan alınan belgesi olan işletmelerden; deprem sonrası kurulan geçici nitelikteki çarşı alanlarında, sanayi sitelerinde faaliyet gösteren veya NACE Rev. 2’ye göre Kısım C – imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere destek verilir.
  • İşletmelerin faaliyet gösterdikleri yapıların bakım, tadilat, onarımlarına ilişkin hizmet alım giderleri, istihdam ettikleri personel giderleri ve faaliyet konuları ile ilgili alacakları hammadde, malzeme, teçhizat, donanım vb. giderlerine destek verilir. Söz konusu giderlerin 06.02.2023 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekir.
  • 02.2023 tarihinden sonra faaliyet gösterdiği il dışına taşınan işletmeler destekten faydalanamaz.
  • Destek süresince, istihdam edilen personelin sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir.
  • İstihdam edilen personel için ödenecek aylık destek tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen net asgari ücreti geçemez.
  • Destek programı süresince desteğin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir.

İşletme geliştirme programı mevzuatında yapılan tüm değişikliklere ulaşmak için tıklayınız.