KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEĞİ 10 MİLYON TL’YE YÜKSELTİLMİŞTİR!!!!

11.05.2023

KOSGEB Teknoyatırım programının amacı, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)/Ürün Geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır.

Destek Üst Limit ve Oranları:

Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti;

  • Düşük/orta düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL,
  • Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL.

Destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, makine-teçhizat desteği ve yazılım giderleri desteği için % 60’ tır.

NOT: Bu destek oranına uygulanacak geri ödemesiz destek oranı %30 (%60 x %30 işlemi ile bulunan %18), geri ödemeli destek oranı ise %70 (%60 x %70 işlemi ile bulunan %42)’ tir.

Personel gideri destek oranı %100 olup, üst limitler aşağıdaki gibidir.

  • Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için 180.000 TL,
  • Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için 900.000 TL

Teknoyatırım projesi kapsamında işletmeler; teminat karşılığında geri ödemeli destek tutarının %35’ini geçmeyecek şekilde erken ödeme alabilmektedir.

Başvurularınız için sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız.