25.05.2023 Tarihli 32201 Sayılı Resmi Gazete ile KOBİ Tanımı Güncellenmiştir!!

25.05.2023

25.05.2023 Tarihli 32201 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği kapsamında; KOBİ olmak için gerekli kriterlerde değişiklikler olmuştur. 
Buna göre son durumda 

- 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmeler için yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 5 milyon liradan 10 milyon liraya 

- 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 50 milyon liradan 100 milyon liraya

- 250’den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.