TÜBİTAK TEYDEB Destek Programı Limitlerinde Artış Yapılmıştır!

21.08.2023

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programları üst limitlerinde artış yapılmıştır.

1512-1812 BİGG Programı

 BİGG Programı destek üst limiti 450.000 TL’den 900.000 TL’ye çıkarılmıştır.

1507 Destek Programı

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Proje Bütçesi üst limiti 1.200.000 TL’den 2.400.000 TL’ye çıkarılmıştır.

1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Programı Limiti

1505-Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı Destek Üst Limiti de 1.000.000 TL’den 1.500.000 TL’ye yükseldi.

1602-Patent Destek Programı Hibe Destek ve Ödül Tutarları

İnceleme Raporu Desteği USPTO 15.000TL’den 30.000 TL’ye, EPO 15.000.TL’den 30.000 TL’ye, JPO 30.000 TL’den 60.000 TL’ye, SIPO 15.000 TL’den 30.000 TL’ye, KIPO 15.000 TL’den 30.000 TL’ye, Patent Tescil Ödülü (USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil) 20.000 TL’den 40.000 TL’ ye çıkartılmıştır. Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı üst sınırı ise 150.000 TL’den 180.000 TL’ ye çıkarılmıştır.

Senetle transfer ödemesi (ön ödeme) limiti

1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 300.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarıldı. Proje destek süresi devam eden, 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra dönem raporu sunulmuş veya sunulacak projelere uygulanacaktır.

Projelere ilişkin destek üst limitlerinin güncellenmiş halleri ile TEYDEB süreçlerinde sağlanan desteklere ilişkin artan destek üst limitleri aşağıdaki tabloda detayları ile verilmiştir.

PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ

 

ESKİ ÜST LİMİT

YENİ ÜST LİMİTİ

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Azami Proje Bütçesi

1.200.000 TL

2.400.000 TL

1505-Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı Destek Üst Limiti

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç; 1.000.000 TL

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç; 1.500.000 TL

1512-Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları Destek Üst Limiti

Bir girişimciye yapılacak proje desteği üst sınırı: 450.000 TL

Bir girişimciye yapılacak proje desteği üst sınırı: 900.000 TL

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu hazırlama gideri destek üst limiti

Proje başına en fazla 20.000 TL

 Proje başına en fazla        70.000 TL

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti

10.000.000 TL ve üzeri

 

13.000.000 TL ve üzeri

 

TEYDEB Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü

15.000 TL

30.000 TL

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı AGY101 ve AGY301 dokümanları hazırlatma için danışmanlık hizmet alımı destek kapsamına alınacak tutar üst limiti

20.000 TL/Proje

40.000 TL/Proje

TEYDEB proje önerisi sunuşu yapma zorunluluğu bütçe limiti

20.000.000 TL üzeri

25.000.000 TL üzeri

TEYDEB Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Üst Sınırı

25.000.000 TL

30.000.000 TL

TEYDEB Senetle Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Üst Sınırı

 

300.000 TL/Proje

1.000.000 TL/Proje

1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları kapsamında Bağımsız Değerlendirme Raporu hazırlama gideri üst limiti

Proje başına en fazla 20.000 TL

Proje başına en fazla      70.000 TL

1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı yıllık proje destek üst limiti

Proje başına yıllık destek üst limiti: 10.000.000 TL

Proje başına yıllık destek üst limiti: 13.000.000 TL

1812-Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde kuruluşlara yapılacak yatırımın üst sınırı

 

Kuruluş başına en fazla 900.000 TL

1503 Kodlu Proje Pazarı etkinlik desteği (Ulusal)

70.000 TL / Etkinlik

90.000 TL / Etkinlik

1503 Kodlu Proje Pazarı etkinlik desteği (Uluslararası)

100.000 TL / Etkinlik

130.000 TL / Etkinlik

 

1602- PATENT DESTEK PROGRAMI HİBE DESTEK ve ÖDÜL TUTARLARI

ULUSLARARASI PATENT DESTEKLERİ

ESKİ ÜST LİMİT

YENİ ÜST LİMİT

İnceleme Raporu Desteği

 

 

USPTO

15.000 TL

30.000 TL

EPO

15.000 TL

30.000 TL

JPO

30.000 TL

60.000 TL

SIPO

15.000 TL

30.000 TL

KIPO

15.000 TL

30.000 TL

Patent Tescil Ödülü (USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil)

20.000 TL

40.000 TL

Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı üst sınırı

150.000 TL

180.000 TL

1505, 1507 ve 1512-1812 programı yeni üst limitleri henüz başvuru veya değerlendirme süreci devam eden projelere için de geçerli olacaktır.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.