Sürekli Açık Olan 1707 Sipariş Ar-Ge Destek Programı, 2024 Yılı İtibari ile Çağrılı Faza Geçiyor!!

23.01.2024

Bilindiği üzere 1707 Sipariş Ar-Ge Programı kapsamında müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleyen bir destek programıdır.

2024 yılında çağrılı olarak yürütülecek bu destek programı kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş, bu önemli süreçte eşfinansman yoluyla KOBİ'lerin gereksinim odaklı Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

Çağrı Takvimi:

 

Çağrı Açılış Tarihi

Çağrı Kapanış Tarihi

1.Çağrı Başvuru Tarihi

19.01.2024

04.03.2024

2.Çağrı Başvuru Tarihi

01.05.2024

30.06.2024

3.Çağrı Başvuru Tarihi

01.10.2024

30.11.2024

 

Çağrıya ilişkin Notlar:

  • Çağrı Döneminde 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-1 ve 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-1 çağrıları açılacaktır.
  • Proje bütçesi en fazla 5.000.000 TL olacaktır. Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.
  • Sipariş Ar-Ge çağrılarında, Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin giderleri desteklenir. Bu desteğin üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir.
  • Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için; Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.
  • 1707 Sipariş Ar-Ge 2024 yılı 1. Çağrı Döneminde açılan çağrılar kapsamında Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere değerlendirme aşamasında öncelik verilecektir ve proje puanlamalarında ek puan almaları sağlanacaktır.

Çağrı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.