Eurostars-3 Programı’nın 2024 Yılı 1. Çağrısı Açıldı!

26.01.2024

Eurostars-3, Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle, “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs)” altında oluşturulan bir programdır. 2022-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır. Çağrıya proje önermek isteyen Türk ekiplerin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri en az bir yabancı paydaş ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir.

Eurostars ülkeleri: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık. (1 Ocak 2024 itibarıyla Birleşik Krallık'ta kurulan kuruluşların Horizon Avrupa İlişkili Ülkesinde kurulmuş olduğu kabul edilmektedir).

AB üyesi veya Horizon Europe İlişkili Ülkesi olmayan Eurostars ülkeleri : Kanada, Güney Kore, Singapur, Güney Afrika ve İsviçre.

EUROSTARS Uluslararası Çağrı Kapanış Tarihi: 14 Mart 2024 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati)

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt İçin Son Tarih: 31 Mart 2024, 23.59 TSİ

Ulusal Ön Proje Başvuruları İçin Son Tarih: 2 Nisan 2024, 23.59 TSİ

Proje Bütçesi Üst Sınırı

  • Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı bütçesi 2.500.000 Avrodur.
  • İlgili çağrıya başvuru yapacak projeler için (Türk proje ortakların) proje bütçesi 500.000 Avroyu geçemez.
  • Türk kurum/kuruluşlarının yapacağı ortaklı proje başvurularında ise proje bütçesi en fazla 750.000 Avrodur.
  • Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir ve projedeki toplam bütçesi 250.000 Avroyu geçemez.

Proje Süresi Üst Sınırı: Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Destek Oranı

  • Büyük ölçekli kuruluşlar için %60,
  • KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75,
  • Kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100

Sermaye şirketleri için kuruluş bazlı ön kayıt kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversiteler için ön kayıt kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

1709-EUREKA-EUROSTARS 2024/1 çağrı duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

1709-EUREKA-EUROSTARS 2023/2 çağrı duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.