Yeni Nesil Yapay Zekâ Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı Başvuruları Başlamıştır!

7.02.2024

SAGA ile Yapay Zekâ alanında, yenilikçi ve özgün yapay zekâ yöntemleri ve sinir ağları geliştirilmesi için temel bilim/temel Ar-Ge düzeyi çalışmalar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili yeteneklerinin, yetkinliklerinin ve Ar-Ge proje önerilerinin değerlendirilerek konuya yönelik başlatılacak projelerin ve proje modellerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Teknoloji Konuları

 • Yenilikçi ve Özgün Yapay Zekâ Yöntemlerinin/Sinir Ağlarının Geliştirilmesi 
 • Üretken Yapay Zekâ (Generative AI)
 • Açıklanabilir Yapay Zekâ (Explainable AI)
 • Uç Yapay Zekâ (Edge AI/Edge Computing)
 • Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning)

Uygulama Alanları

 • Gözetleme ve İstihbarat: Uydu ve hava araçlarından elde edilen verilerin yenilikçi yöntemlerle analiz edilerek hedeflerin tanınması, tespiti ve takibinde kullanım
 • Karar Destek Sistemleri: Askeri karar verme süreçlerinde taktik, operatif ve stratejik kararların daha hızlı ve etkili bir şekilde alınmasının sağlanması
 • Mühimmat ve Silah Sistemleri: Akıllı mühimmat ve silah sistemleri ile hedeflerin daha doğru ve etkin bir şekilde vurulmasının sağlanması
 • Mevcut Savunma Sistemleri/Platformlarına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar: Hali hazırda hizmet veren Savunma Sistem ve Platformlarına akıllı özelliklerin kazandırılmasına yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi
 • Yapay Zekâ Destekli Karşı İstihbarat: Yapay zekâya yönelik Yanıltma, Manipülasyon ve Halüsinasyon gibi faaliyetlerin tespit ve analiz edilmesi, karşıt önlemlerin geliştirilmesi
 • Yapay Zekânın Savunmada Kullanımı için Diğer Uygulama Alanları: Yukarıda yazılan uygulama alanları dışında çığır açıcı ve oyun değiştirici olarak değerlendirilebilecek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi

Proje Bütçesi: Bütçe limiti yoktur.

Proje önerilerinin değerlendirilmesinde, proje önerisinde bulunan firma/kurum/kuruluşun SAGA çağrısı konularıyla uyumlu tasarım/üretim/geliştirme ve test kabiliyetleri, referans (projeler/yayınlar/patentler) çalışmaları, proje önerisinin SAGA konusu ile uyumu, önerinin Ar-Ge içeriği, yapılabilirliği, işbirliği beklenen teknoloji konuları için işbirliği yapılmış olması, savunma ve güvenlik konseptine uygun olması, ihtiyaç makamlarının önceliği, üretilecek katma değer, önerilen bütçe ve takvim kriterleri esas alınacaktır.

SAGA Başvuruları SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı üzerinden Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben yazılmış, proje önerisinin adını içeren, firma/kurum/kuruluş adına yetkili kişinin imza ve kaşesinin yer aldığı yazının hazırlanıp, taranarak başvuru esnasında “Doküman Ekle” adımında başvuruya eklenecek dosyalarla birlikte en geç 22/03/2024 tarihine kadar yüklenmesi ve onaya gönderilmesi gerekmektedir.

Yeni Nesil Yapay Zeka SAGA Çağrısı Duyurusu için tıklayınız.

Çevrimiçi SAGA Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

SAGA Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.