TÜBİTAK-TEYDEB Tarafından Yürütülen Destek Programları Üst Limitleri Artırılmıştır!

8.02.2024

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programları üst limitleri artırılmıştır. Yeni üst limitler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

1. Senetle transfer ödemesi (ön ödeme) limiti 

1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 1.000.000 TL’den 1.400.000 TL’ye çıkarılmıştır.

2. 1503 Programı Üst Limiti

1503-Proje Pazarları Destekleme Programı üst limiti ulusal etkinlik desteği için 90.000 TL’den 130.000 TL’ye ve uluslararası etkinlik desteği için de 130.000 TL’den 190.000 TL’ye çıkarılmıştır.

3. Transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti

1501, 1509 ve 1511 destek programları kapsamında transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 30.000.000 TL’den 40.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

4. Rapor Hazırlatma destek üst sınırı

1507 Programında proje önerisi ve Ar-Ge Yardımı İstek Formu hazırlatmak için danışmanlık hizmeti alımında destek kapsamına alınacak tutar 40.000 TL’den 55.000 TL’ye çıkarılmıştır.

5. Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü

1501 ve 1507 destek programlarında fikir sahibi araştırmacı ödül tutarı 30.000 TL’den 40.000 TL’ye çıkarılmıştır.

6. Ekonomik fizibilite raporu bütçe limiti

1501 ve 1511 destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 13.000.000 TL’den 19.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

7. Ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu/bağımsız değerlendirme raporu

Ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu/bağımsız değerlendirme raporu destek üst limiti 70.000 TL’den 100.000 TL’ye çıkarılmıştır.

8. 1602- Patent Destek Programı Hibe Destek ve Ödül Tutarları

1602- Patent Destek Programı Hibe Destek ve Ödül Tutarları artırılmış olup, eski ve yeni destek üst limitleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

 

1602- PATENT DESTEK PROGRAMI HİBE DESTEK ve ÖDÜL TUTARLARI

ULUSLARARASI  PATENT DESTEKLERİ

ESKİ ÜST LİMİT

YENİ ÜST LİMİTİ

 İnceleme Raporu Desteği

 

 

 USPTO

30.000 TL

40.000 TL

 EPO

30.000 TL

40.000 TL

 JPO

60.000 TL

80.000 TL

 SIPO

30.000 TL

40.000 TL

 KIPO

30.000 TL

40.000 TL

 Patent Tescil Ödülü (USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil)

40.000 TL

55.000 TL

 • Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı üst sınırı

180.000 TL

240.000 TL