TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI ÜST LİMİTLERİ ARTIRILDI!

1.04.2024

1. Senetle transfer ödemesi (ön ödeme) limiti

1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi üst limiti 1.000.000 TL’den 1.400.000 TL’ye çıkarılmıştır.

2. 1503 Programı Üst Limiti

1503-Proje Pazarları Destekleme Programı üst limiti ulusal etkinlik desteği için 90.000 TL’den 130.000 TL'ye ve uluslararası etkinlik desteği için de 130.000 TL’den 190.000 TL'ye çıkarılmıştır.

3. Transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti

1501, 1509 ve 1511 destek programları kapsamında transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 30.000.000 TL’den 40.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

4. Rapor Hazırlatma destek üst sınırı

1507 Programında proje önerisi ve Ar-Ge Yardımı İstek Formu hazırlatmak için danışmanlık hizmeti alımında destek kapsamına alınacak tutar 40.000 TL’den 55.000 TL’ye çıkarılmıştır.

5. Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü

1501 ve 1507 destek programlarında fikir sahibi araştırmacı ödül tutarı 30.000 TL’den 40.000 TL’ye çıkarılmıştır.

6. Ekonomik fizibilite raporu bütçe limiti

1501 ve 1511 destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 13.000.000 TL’den 19.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

7. Ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu/bağımsız değerlendirme raporu

Ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu/bağımsız değerlendirme raporu destek üst limiti 70.000 TL’den 100.000 TL’ye çıkarılmıştır.

8. 1602- Patent Destek Programı Hibe Destek ve Ödül Tutarları

1602- Patent Destek Programı Hibe Destek ve Ödül Tutarları artırılmış olup, eski ve yeni destek üst limitleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

 

1602- PATENT DESTEK PROGRAMI HİBE DESTEK ve ÖDÜL TUTARLARI

ULUSLARARASI PATENT DESTEKLERİ

ESKİ ÜST LİMİT (TL)

YENİ ÜST LİMİTİ (TL)

İnceleme Raporu Desteği

 

 

USPTO

30.000

40.000

EPO

30.000

40.000

JPO

60.000

80.000

SIPO

30.000

40.000

KIPO

30.000

40.000

Patent Tescil Ödülü (USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil)

40.000

55.000

Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı üst sınırı

180.000

240.000