TÜBİTAK 1501 Programı 2023-2 Çağrısı Sonuçları Açıklanacaktır!

15.04.2024

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi ve Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi ile gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artmasını hedefleyen 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2023-2 Çağrısı sonuçlarının 17.04.2024 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.