1000-programi

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POTANSİYELİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI 

Programın amacı, belirlenen çağrı başlıkları kapsamında üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin arttırılmasına yönelik projelerin desteklenmesidir. Çağrı başlıkları TÜBİTAK Başkanlığı tarafından belirlemektedir. 

Şu anda açık bir çağrı bulunmamaktadır.

 

BAŞVURU SÜRECİ:

Proje başvurusu, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır.

Proje Süresi: Proje süresinin üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Proje süresi 36 ayı geçemez.

Proje Bütçesi: Proje bütçesinin üst limiti ve bütçe ile ilgili diğer hususlar çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı, seyahat bütçesi proje bütçesine dahil edilmektedir.

Proje Destek Bütçesi: Desteklenecek projelere verilecek destek miktarı üst limiti her yıl Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Proje önerilerinin değerlendirme yöntemi çağrı özelinde TÜBİTAK Başkanlığı tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Başkanlık tarafından belirlenen değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık tarafından duyurulmaktadır.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

  • Desteklenmesine Başkanlık tarafından karar verilen projeler için projenin yürütüleceği üniversite ve proje yürütücüsü ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesi imzalanır.

  • Projenin belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği ve sözleşmede belirtilen tarihlere uyulup uyulmadığı proje yürütücüsü tarafından hazırlanacak olan gelişme raporları ile izlenmektedir.

  • Gerekli görülmesi durumunda TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

  • Projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali olarak değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen kişiler proje izleyicisi olabilmektedir. Projenin bitiminde ise sonuç raporu sunulmakta ve bu rapor izleyiciler tarafından değerlendirilmektedir.