1001-programi

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİN DESTEKLEME PROGRAMI 

Bu program kapsamında, yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklenmektedir. Programa dönemsel olarak çağrıya yönelik başvuru yapılmaktadır.

 

BAŞVURU SÜRECİ:

Proje başvurusunun, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrim içi olarak yapılmaktadır.

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 36 ay olabilmektedir.

Proje Bütçesi: Proje çağrıları kapsamında destek üst limitleri belirlenmekte olup proje bütçesi bu doğrultuda hazırlanmaktadır. Makine ve teçhizat giderleri, sarf giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, yurt içi ve dışı saha çalışması seyahat giderleri, saha çalışması hariç seyahat giderleri, bursiyer ücretleri ve geçici işçi ücretleri proje bütçesine dahil edilebilmektedir. Bu proje kapsamında yurt dışı araştırmacıları proje ekibinde yer alabilmektedir.

Proje Destek Bütçesi: Yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 720.000 TL’dir. Bu bütçeye burslar dahil olup PTİ ve kurum hissesi dahil değildir. Dönemsel olarak çağrılara göre destek üst limiti belirlenmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

  • Proje önerileri; özgün değer, yöntem, proje yönetimi ve yaygın etki kriterleri altında değerlendirilir.

  • Panel sistemine göre belli başlıklar altında gruplandırılan projeler, genellikle 5-9 kişiden oluşan panelistler/danışmanlar tarafından değerlendirilmektedir.

  • Esas alınan kriterler, iyi, geliştirilebilir ve yetersiz olarak panelist ve danışmanlar tarafından puanlandıktan sonra uygun bulunan projelerin bu puanlama sistemine göre desteklenmesine karar verilir.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

  • Desteklenmesine Başkanlık tarafından karar verilen projeler için projenin yürütüleceği üniversite ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesi imzalanır.

  • Projenin belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği ve sözleşmede belirtilen tarihlere uyulup uyulmadığı proje yürütücüsü tarafından hazırlanacak olan gelişme raporları ile izlenmektedir.

  • Gerekli görülmesi durumunda TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılmakta ve panelistler/danışmanlar tarafından yerinde ziyaret gerçekleştirilmektedir.

  • Projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali olarak değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen kişiler proje izleyicisi olabilmektedir. Projenin bitiminde ise sonuç raporu sunulmakta ve bu rapor izleyiciler tarafından değerlendirilmektedir.