3501-programi

3501 KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI

Bu programın amacı, kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

BAŞVURU SÜRECİ:

Proje başvurusunun, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrim içi olarak yapılmaktadır.

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi: Makine ve teçhizat giderleri, sarf giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, seyahat giderleri, bursiyer ücretleri ve geçici işçi ücretleri proje bütçesine dahil edilebilmektedir. Projeye verilebilecek en fazla destek miktarı, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından gelişen koşul ve ihtiyaçlara göre her yıl belirlenmektedir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Proje Destek Bütçesi: Proje destek üst limiti 360.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçeye burslar dahil olup PTİ ve kurum hissesi dahil değildir. Dönemsel olarak çağrılara göre destek üst limiti belirlenmektedir. Destek üst limiti her yıl Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Proje önerileri aşağıda belirtilen beş boyut altında değerlendirilir:

  • Kariyer Geliştirme Potansiyeli

  • Özgün Değer

  • Yöntem

  • Proje Yönetimi

  • Yaygın Etki

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin, amaçlarına ve öngörülen TÜBİTAK esaslarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, gelişme raporları yoluyla ilgili grup tarafından izlenir. Gelişme raporları, proje yürütücüsü tarafından, sözleşmede belirtilen tarihlerde, TÜBİTAK’ça hazırlanmış olan formata uygun olarak, ilgili gruba iletilir. Grup, gerek gördüğü takdirde, proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili bilgi almak üzere davet eder, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan, gerektiğinde yerinde olmak üzere, incelemek ve denetlemek amacıyla belirleyeceği kişi ve/veya kişileri görevlendirilir.

Proje süresinin tamamlanmasını izleyen iki ay içerisinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimlerini içeren sonuç raporu, proje yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK’ça hazırlanmış olan formata uygun olarak, ilgili gruba iletilir. Sonuç raporuna ilişkin kabul kararı, proje yürütücüsüne bildirilir.