uluslararasi

COST (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY)

Bilim ve teknolojide Avrupa işbirliği için oluşturulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetler arası bir kuruluştur.

Bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme konularında ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa araştırma programı olan COST çerçevesinde, Türk bilim insanlarının araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

COST, araştırmanın kendisini finanse etmez. Ancak, Avrupalı araştırmacıların belirli bir konu çerçevesinde işbirliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform oluşturur. Bu bilimsel konu başlıklarına “Aksiyon” denmektedir. Aksiyonlar, benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacıları bir araya getirmektedir.

COST Aksiyon bütçesinden;

  • Aksiyon Yönetim Komitesi (Action Management Committee-MC) toplantıları,

  • Bilimsel çalıştay ve seminerler,

  • Kısa süreli bilimsel ziyaretler,

  • Kurslar ve araştırma konferansları ve yayın için

maddi destekler sağlanmaktadır.

COST projelerindeki temel amaç yukarıdaki belirtilen aksiyon platformlarındaki Aksiyon Yönetim Komitesi (Action Management Committee-MC) üyesi olmaktır. Bu üyelik için her bir aksiyonda Türkiye için 2 MC üyesi olabilmektedir. Bu nedenle başvuru yapılacak aksiyonda öncelikle bu 2 kişilik kontenjanın dolu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Bu kurula girmek için hiç projeniz yoksa araştırma COST 2515 programına araştırma proje önerisi sunuyorsunuz. Buradaki temel amaç dediğim gibi MC üyesi olabilmek.

Halihazırda ARDEB ve TEYDEB’te yürütülen projelerin bir parçası iseniz doğrudan dilekçe yoluyla talepte bulunabiliyorsunuz.

2515 COST Programı proje bütçesi üst limiti 720.000 TL olup proje süresi en fazla 36 aydır.

COST Projeleri kabul edildikten sonra 1001 Programı esaslarına göre yürütülmekte ve kabul sonrası süreçler de 1001 projelerindekine benzer şekilde ilerlemektedir.

Desteklenen Gider Kalemleri:

  • Makine ve Teçhizat Giderleri

  • Sarf Giderleri

  • Hizmet Alımları

  • Temsil ve Tanıtma Giderleri

  • Seyahat giderleri

  •  Araştırmacı/Bursiyer Giderleri