2232-programi

ULUSLARARASI LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI

Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütmelerini sağlamak için destek verilmektedir.

Şu anda açık bir çağrı bulunmamaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ: 

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Proje Süresi: Proje süresi en az 24 ay, en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi:

Bütçe üst limitleri çağrı sürecinde belirlenmekte olup çağrı konusuna ve kapsamına göre değişmektedir.

Proje Destek Bütçesi:

Bu program ile,

  • Proje Yürütücüsüne yönelik burs,
  • Proje yürütücüsünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu,

  • Araştırma başlangıç paketi ödeneği,

  • Araştırma desteği, (PTİ, Kurum Hissesi/Genel Giderler ve lisansüstü öğrencilerine verilecek burslar hariç)

  • Araştırmacı ekibinin oluşturulması desteği*, (Türkiye’de yürüteceği araştırma için araştırma ekibinde yer vereceği lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacıdan oluşan toplamda en fazla beş bursiyerin burs giderleri)

  • Projede yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ,

  • Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi/Genel Gider,

  • Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği,

  • Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için yol desteği,

​sağlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Başvuru koşullarını sağlayan ve belgeleri tam olan başvurular ön incelemeden geçerek bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Bilimsel değerlendirme, alanında uzman Türk ve/veya yabancı panelistler/danışmanlar tarafından proje yürütücüsünün özgeçmişi, araştırma projesinin niteliği, mükemmeliyet, etki, yürütmeye göre gerçekleştirilir. Panel değerlendirme sonuçları GYK görüşü ve Başkanlık onayı ile kesinleşir. Araştırma projesinde yer alacak araştırmacılara ilişkin bilgi projenin ​ başlatılmasını müteakip en geç 3 ay içinde yürütücü tarafından BİDEB’e bildirilir.

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

Projenin belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği ve sözleşmede belirtilen tarihlere uyulup uyulmadığı proje yürütücüsü tarafından hazırlanacak olan gelişme raporları ile izlenmektedir. Gerekli görülmesi durumunda TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılmakta ve panelistler/danışmanlar tarafından yerinde ziyaret gerçekleştirilmektedir. Projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali olarak değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen kişiler proje izleyicisi olabilmektedir. Projenin bitiminde ise sonuç raporu sunulmakta ve bu rapor izleyiciler tarafından değerlendirilmektedir.