Yurtdışı Pazar Destek Programı (Uluslararasılaşma Destek Programı);

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini,

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarının arttırılmasını,

 • KOBİ’lerin uluslararası rekabetin aktörleri haline getirilmesini,

 • İhracata başlayan KOBİ sayısının arttırılmasını ve

 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısının arttırılmasını amaçlamaktadır.​

Proje bazlı olan Yurt dışı Pazar Destek Programı için projelerin süresi en az 8 ve en fazla 24 ay olarak belirlenmiştir. Destek üst limiti 300.000 TL’dir.

Destek oranı; personel giderleri hariç %70 geri ödemesiz ve %30 geri ödemeli olarak uygulanacaktır. (En fazla 210.000 TL geri ödemesiz, 90.000 TL geri ödemeli destek sağlanacaktır.)

Personel giderleri sadece geri ödemesiz ve %100 destek oranı ile desteklenmektedir. Personel destek üst limitleri ise personelin projedeki çalışma süresine istinaden aşağıdaki oranlar doğrultusunda belirlenecektir:

 • Ön lisans mezunları için AGİ dahil asgari ücretin 1,25 katı

 • Lisans mezunları için AGİ dahil asgari ücretin 1,5 katı

 • Yüksek lisans mezunları için AGİ dahil asgari ücretin 1,75 katı

 • Doktora mezunları için AGİ dahil asgari ücretin 2 katıdır.

Diğer destek kalemleri için %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli destek saplanacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR! 

Programa;

 • Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki,

 • KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı,

 • Güncel KOBİ Beyannamesine sahip,

 • Başvuru tarihi itibariyle Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip,

 • Başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verileri onaylı işletmeler başvuru yapabilir.

Her bir KOBİ bu destekten sadece 1 defa faydalanabilecektir.

Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır. Desteklenecek proje giderleri ve destek üst limitleri aşağıdaki gibidir:

Gider Adı Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)  
Personel Giderleri 90.000
Donanım Giderleri 50.000
Yazılım Giderleri 50.000
Tanıtım Giderleri 100.000
Yurtdışı Fuar Seyahat Giderleri 150.000
Test/Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000
Diğer Hizmet Alım Giderleri 100.000