PROGRAMIN AMACI 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmak amacıyla yatırım projeleri desteklenmektedir.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), Stratejik Ürün Destek Programı Stratejik Ürün/Ürün Grubu Listesinde yer alan stratejik ürünleri üretmek üzere geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000TL’ye kadar desteklenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bu programdan Bakanlık tarafından belirlenen stratejik ürünleri üretecek işletmeler yararlanabilmektedir.

 • Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek Portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan işletmeler başvurabilir.

Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın tam katlarından oluşur. İşletmenin revizyon talebi kapsamında, Komite tarafından 4 (dört) ay ve katları şeklinde ek süre verilebilir. Verilen ek süreler ile birlikte yatırım projesi süresi toplamda 36 (otuz altı) ayı geçemez.

 • İşletme, bu programdan 1 (bir) defa faydalanır.
 • KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan işletmeler farklı bir ürün için bu programdan yararlanabilir.

İşletme, Stratejik Ürün Destek Programından bir defa faydalanır.

Proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın tam katlarından oluşur. İşletmenin talep etmesi halinde, Komite tarafından 4 (dört) ay ve katları şeklinde ek süre verilebilir. Verilen ek süreler ile birlikte yatırım projesi süresi toplamda 36 (otuz altı) ayı geçemez.

ERKEN ÖDEME İMKANI !

Yatırım projesi başvuru aşamasında işletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, yatırım projesinin kabul edildiği ilk Komite kararında belirtilen toplam tahmini geri ödemesiz destek tutarının %50 (elli) ’sini geçemez.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Makine-Teçhizat Desteği:  Destek Oranı %60 (%30 geri ödemesiz + %70 geri ödemeli)*

   *Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

 • Yazılım Giderleri Desteği: Destek Oranı %60 (%30 geri ödemesiz + %70 geri ödemeli) veya (%30 geri ödemesiz)

   *Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

 • Personel Gideri Desteği: %100 Geri Ödemesiz Destek Oranı
 • Referans Numune Gideri Desteği: Destek Oranı %60 (%30 geri ödemesiz + %70 geri ödemeli) veya (%30 geri ödemesiz)
 • Hizmet Alım Desteği: Destek Oranı %60 (%30 geri ödemesiz + %70 geri ödemeli) veya (%30 geri ödemesiz)

 Hizmet alımı kapsamında aşağıdaki giderler desteklenir;

 • Eğitim ve danışmanlık giderleri
 • Tasarım giderleri
 • Test-analiz ve kalibrasyon giderleri
 • Bilgi transferi giderleri