BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ 

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

1.  Destek Tutarı:

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

 • Açılan birimin mağaza olması halinde %50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

 • Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.Üretici Firmalar Ticari Firmalar 
Mağaza %50 oranında mağaza başına 120.000 $%40 oranında mağaza başına 100.000 $
Ofis / Depo / Showroom 

%50 oranında 100.000 $

%40 oranında 75.000 $


 • Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo kira gideri ile Genelgede belirtilen depolama hizmetlerine yönelik giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • İş birliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

 • Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

 • Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Şirketler ve İş birliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılır. Dört yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

Kira desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilir.

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt dışı belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/Ateşeliği’ne, yurt içi belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirket tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS), İş birliği Kuruluşları tarafından Bakanlığa ibraz edilmelidir.

 

2020-2021 Dönemi Hedef Ülkeler:

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Brezilya
 • Çin Halk Cumhuriyeti
 • Etiyopya
 • Fas
 • Güney Afrika Cum. 
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Irak
 • İngiltere
 • Japonya
 • Kenya
 • Malezya
 • Meksika
 • Özbekistan
 • Rusya
 • Şili

2020-2021 Dönemi Öncelikli Ülkeler:

 • Almanya
 • Azerbaycan
 • Bangladeş
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Bulgaristan
 • Fransa
 • Gana
 • Gürcistan
 • Pakistan
 • Polonya
 • Romanya
 • Senegal
 • Sırbistan
 • Çekya
 • Demokratik Kongo
 • Endonezya
 • Filipinler
 • Fildişi Sahili​
 • İran
 • İtalya
 • Kanada
 • Katar
 • Kazakistan
 • Mısır
 • Nijerya
 • Tanzanya
 • Ukrayna
 • Vietnam