• Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi kapsamında marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri ve markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri desteklenir.

 • Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

 • Marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

 • Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

 • Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek başvuru süresi içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir.

 • Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt dışı belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/Ateşeliği’ne, yurt içi belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirket tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS), İş birliği Kuruluşları tarafından Bakanlığa ibraz edilmelidir.

Yurt Dışı Marka Tescil desteği kapsamında tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.

2022- 2023 dönemi için belirlenen hedef ve öncelikli ülkeler listesi aşağıda yer almaktadır:

2022-2023 Dönemi Hedef Ülkeler (24 Ülke):

 • Almanya                                      
 • Birleşik Krallık                             
 • Avustralya                                   
 • Çin                                              
 • Güney Kore                                
 • Endonezya                                 
 • Filipinler                                       
 • Hindistan
 • Japonya
 • Malezya
 • Tayland
 • Vietnam
 • ABD
 • Brezilya
 • Kanada
 • Meksika
 • Şili
 • Etiyopya
 • Güney Afrika Cumhuriyeti
 • Nijerya
 • Irak
 • Libya
 • Mısır
 • Rusya

2022-2023 Dönemi Öncelikli Ülkeler (23 Ülke):

 • Çekya                                              
 • Fransa                                             
 • İtalya                                                
 • Polonya                                            
 • Romanya                                         
 • Bangladeş                                       
 • Pakistan
 • Paraguay
 • Angola
 • Fildişi Sahili
 • Gana
 • Kenya
 • Mozambik
 • Senegal
 • Tanzanya
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Fas
 • İran
 • Katar
 • Umman
 • Azerbaycan
 • Özbekistan
 • Ukrayna