Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

 • Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; %60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 •  Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, %60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt dışı belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/ Ataşeliği’ne, yurt içi belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirket tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS), İşbirliği Kuruluşları tarafından Bakanlığa ibraz edilmelidir.

Yurt dışı Tanıtım desteği kapsamında tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.

2022- 2023 dönemi için belirlenen hedef ve öncelikli ülkeler listesi aşağıda yer almaktadır:

2022-2023 Dönemi Hedef Ülkeler (24 Ülke):

 • Almanya                       
 • Birleşik Krallık                             
 • Avustralya                                   
 • Çin                                              
 • Güney Kore                                
 • Endonezya                                 
 • Filipinler                                       
 • Hindistan
 • Japonya
 • Malezya
 • Tayland
 • Vietnam
 • ABD
 • Brezilya
 • Kanada
 • Meksika
 • Şili
 • Etiyopya
 • Güney Afrika Cumhuriyeti
 • Nijerya
 • Irak
 • Libya
 • Mısır
 • Rusya

2022-2023 Dönemi Öncelikli Ülkeler (23 Ülke):

 • Çekya                                              
 • Fransa                                             
 • İtalya                                                
 • Polonya                                            
 • Romanya                                         
 • Bangladeş                                       
 • Pakistan
 • Paraguay
 • Angola
 • Fildişi Sahili
 • Gana
 • Kenya
 • Mozambik
 • Senegal
 • Tanzanya
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Fas
 • İran
 • Katar
 • Umman
 • Azerbaycan
 • Özbekistan
 • Ukrayna