BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Karar ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır.

1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge
AnkaraAydınAdanaAfyonkarahisarBayburtAdıyaman
AntalyaBalıkesirBurdurAksarayÇankırıAğrı
BursaBilecikDüzceAmasyaErzurumArdahan
EskişehirBoluGaziantepArtvinGiresunBatman
İstanbulÇanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)KaramanBartınGümüşhaneBingöl
İzmirDenizliKırıkkaleÇorumKahramanmaraşBitlis
KocaeliEdirneKütahyaElazığKilisDiyarbakır
MuğlaİspartaMersinErzincanNiğdeHakkâri
TekirdağKarabükSamsunHatayOrduIğdır
 KayseriTrabzonKastamonuOsmaniyeKars
 KırklareliRizeKırşehirSinopMardin
 KonyaUşakMalatyaTokatMuş
 ManisaZonguldakNevşehirTunceliSiirt
 Sakarya SivasYozgatŞanlıurfa
 Yalova   Şırnak
     Van
     Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

 

DESTEK UNSURLARI

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek UnsurlarıBÖLGELER
123456
KDV İstisnasıVarVarVarVarVarVar
Gümrük Vergisi MuafiyetiVarVarVarVarVarVar
Vergi İndirimiYatırıma Katkı Oranı* (%)OSB ve EB Dışı
152025304050
OSB ve EB İçi
202530405055
Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiOSB ve EB Dışı
2 Yıl3 Yıl5 Yıl6 Yıl7 Yıl10 Yıl
OSB ve EB İçi
3 Yıl5 Yıl6 Yıl7 Yıl10 Yıl12 Yıl
Yatırım Yeri TahsisiVarVarVarVarVarVar
Faiz Desteği
İç Kredi--3 Puan4 Puan5 Puan7 Puan
Döviz/Dövize Endeksli Kredi--1 Puan1 Puan1 Puan1 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği-----10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği-----10 Yıl

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar.

İmalat Sanayi Yatırım Teşvik Belgelerine Yönelik Yatırım Katkı Oranları Artırıldı:

1.1.2020-31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

Ayrıca, Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde tahakkuk eden verginin %100'üne ve yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının tamamından doğan vergilere teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İade Talep Süresi Uzatıldı:

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde KDV Kanunu geçici 37’nci maddede belirtilen usuller çerçevesinde belge sahibi mükellef iade edilebilmesine ilişkin süre 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsamaktayken, 2020 ve 2021 yıllarına uzatılmıştır.

DESTEK UNSURLARI

 • KDV İstisnası

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat, ithalat Rejim Kararında belirtilen gümrük vergisinden muaf olarak temin edilebilmektedir.

 • Vergi İndirimi

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

o   Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,

o   Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında,

o   Yatırıma katkı tutarının yatırım dönemnde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

Dolayısı ile 1/1/2017 ile 31/12/2022 gerçekleşen yatırım bedelinin en fazla X’i kadarını ilgili yıllarda tüm satışlardan (eskiden sadece yatırım konusuna ait ürünlerden elde edilen gelirler için geçerliydi) doğan vergi indirimine %100 konu edilebilecektir.

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.

Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez.


BölgelerUygulamaDestek Tavanı*
Bölgesel TeşvikStratejik Bölgeler
12 yıl%10%15
23 yıl%15%15 
35 yıl%20%15 
46 yıl%25%15 
57 yıl%35%15 
610 yıl--

 

 • Faiz Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 • Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir

 • Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)

6. Bölgede; Stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanmasıdır.

 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)

6. Bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanır.