İş birliği kuruluşlarının iştigal sahasına giren hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla gerçekleştirecekleri, reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderler;

a) TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,

b) Birden fazla sektörü temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Diğer İş birliği Kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir.

Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik başına 250.000 ABD Doları desteklenir.

İş birliği kuruluşlarının ortak projeler hariç olmak üzere aynı anda bir projesi desteklenebilir. Projesi sona eren iş birliği kuruluşu yeni bir proje ile başvuru yapabilir.