Horizon Europe Afiş

Horizon Europe Avrupa Birliği’nin bilimsel kaynaklarını birleştiren bilimsel araştırma programları sistemi içinde, 2021 – 2027 yılları arasında yürütülecek olan araştırma ve inovasyon çerçeve programıdır. Horizon Europe programı, H2020 de yer alan bazı destek alanları kapsıyor da olsa değişiklikler ve fonlamalarda farklılıklar söz konusudur.

ERA (European Research Area) adı verilen ve Avrupa Birliği’nin bilimsel kaynaklarını birleştiren bilimsel araştırma programları sistemi içinde yürütülen çok sayıda Ar-Ge destek programı mevcuttur.

2021 – 2027 yılları arasında sürdürülecek olan dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programının dokuzuncu fazı (FP9) olan Horizon Europe için belirlenen bütçe yaklaşık:

95,5 Milyar Euro Bütçe

 

 

Küresel Sorunlar ve

Rekabetçi Endüstriler

€ 52,7 Milyar

Bütçe

Bilimsel Mükemmelik

€ 28,8 Milyar

Bütçe

İnovasyon

€ 13,5 Milyar

Bütçe

•Sağlık
•Kültür, Yaratıcılık ve Toplum
•Sivil Güvenlik
•İklim, Enerji ve Hareketlilik
•Gıda, Biyoekonomi
•Doğal Kaynaklar Tarım ve Çevre

• Avrupa Araştırma Konseyi
• Marie Sklodowska Curie Aksiyonları
• Araştırma Altyapıları
•Avrupa İnovasyon Konseyi
•Avrupa İnovasyon Ekosistemi
•Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü

 

Kamu ve özel sektörlerin de ortak oldukları projelere yapmaları gereken katkılar ile birlikte bütçe rakamları daha da büyümektedir.

Horizon Europe ile fonlanacak olan “araştırma, geliştirme ve yenilikçilik/inovasyon” (R&D&I) faaliyetleri ile bilimsel araştırmaların desteklenmesinin yanı sıra Avrupa Alanında sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesi, iş olanaklarının yaratılması ve toplumsal sorunlara çözümlerin geliştirilmesi yani sosyal ve çevresel etki yaratması amaçlanmaktadır.

Toplumsal sorunlara çözümleri içeren amaç seti Horizon Europe’u Avrupa Komisyonu’nun diğer Ar-Ge destek programlarından ayıran temel özelliktir ve bu amaç setine uygunluk programa yapılan başvuruların başlıca değerlendirilme kriterlerindendir.

 

HORIZON EUROPE DESTEKLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR ?

  Avrupa Birliği ülkeleri
  Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Asosiye Ülkeler
  Bireysel araştırmacılar
  Araştırma grupları
  Üniversiteler
  Araştırma Kuruluşları
  Kamu Kuruluşları
  Sanayi Kuruluşları
  KOBİ’ler
  Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)


HORIZON EUROPE KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJE TÜRLERİ NELERDİR ?

Horizon Europe kapsamında her çağrı, yapılacak araştırmanın niteliğini ve koşullarını tanımlayan belirli bir proje türü (eylem/type of action) altında fonlanmaktadır.

Hangi çağrının hangi proje türü altında fonlanacağı ise çağrının bulunduğu alanın ve çağrının amacına göre belirlenmektedir. İlgilendiğiniz çağrı başlığının hangi proje türü kapsamında destekleneceğini bilmek ise bu nedenle önem taşır.

Her bir destek programının ve alanlarının yıllık çalışma programlarında ise açılacak çağrı başlıkları ve bu çağrıların detayları duyurulmaktadır.

 Araştırma ve Yenilikçilik Aksiyonları / Research and Innovation Actions (RIA)

 • En az 3 farklı ülkeden, 3 proje ortaklığı ile başvuru yapılabilir.
  Gereken bütçenin %100’ü Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanır.
  Araştırma projeleri desteklenir.

 Yenilikçilik Aksiyonları / Innovation Actions (IA)

 • En az 3 farklı ülkeden, 3 proje ortaklığı ile başvuru yapılabilir.
  Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gereken bütçenin %100’ü, özel kuruluşlar için bütçenin %70’i Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanır.
  TRL5 (Teknoloji Olgunluk Seviyesi) ve üzeri araştırmacılar desteklenir.          
   

 Yeniliğe Hızlı Erişim – Yenilik Hibeleri / Fast Track to Innovation (FTI)

 • En az 3 farklı ülkeden 3 proje ortaklığı ile başvuru yapılabilir.
  Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gereken bütçenin %100’ü, özel kuruluşlar için bütçenin %70’i komisyon tarafından sağlanır.   TRL6 (Teknoloji Olgunluk Seviyesi) ve üzeri araştırmalar desteklenir.

 KOBİ Aracı / SME Instrument

 • KOBİ’lerin bireysel başvurularına açıktır.
  Destekler; fizibilite (tek seferlik 50.000 €), araştırma ve demonstrasyon (gereken bütçenin %70’i) ve ticarileşme (kalite belgesi) fazlarına göre ayrıştırılmaktadır.

Destek ve Koordinasyon Aksiyonları / Support Coordination Actions (SCA)

 • En az 1 katılımcı gerektirir.
  Gereken bütçenin %100’ü Komisyon tarafından sağlanır.
  Standardizasyon, koordinasyon, ağ oluşturma, karşılıklı öğrenme, politika diyalogları, eğitimler gibi faaliyetleri kapsar.

Ortak Fonlama Aksiyonları / Programme Co-funding Actions (Co-fund)

 • Avrupa Birliği dışında Ar-Ge programları fonlayan yapıların (örn. Üniversiteler) çağrı ya da programlarını tamamlayıcı desteklerdir.

Ticarileşme Öncesi Kamu alımları / Pre-commercial Procurement (PCP)

Kamu Alımları / Public Procurement of Innovative Solutions (PPP)

Marie-Sklodowska Curie Aksiyonları (MSCA)

 • Araştırmacılara kariyerlerinin her aşamasında uluslarası, sektörler arası ve disiplinler arası hareketlilik sağlamaya yönelik desteklerdir ve program dört alt başlıktan oluşmaktadır.

Avrupa Araştırma Konseyi / European Resarch Council (ERC)

 • Daha önceki çerçeve programlarında da yer alan, diğer programlardan bağımsız kapsamlı bir burs programıdır.
  Araştırmacıların ve ekiplerin yürüttükleri öncül çalışmalara yönelik desteklerdir.
  ERCr programı her birinin amacı ve koşulları birbirinden farklı olan dört alt programdan oluşmaktadır.


HORİZON EUROPE ÇERÇEVESİNDE DESTEKLERİN KAPSAMLARI

Bilimsel Mükemmeliyet (Excellenct Science)

Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik (Industrial Leadership) 

Toplumsal Sorunlara Çözümler (Societal Challanges)

sütunları altında gruplandırılan Horizon Europe programının, bu sütunlar altında desteklenen programları ve tematik alanları yer almaktadır. Her bir destek programının ve alanlarının yıllık çalışma programlarında açılacak çağrı başlıkları ve bu çağrıların detayları duyurulur. Hangi çağrının hangi türü altında fonlanacağı çağrının bulunduğu alanın ve çağrının amacına göre belirlenmektedir.