1- Yararlanıcıların doğrudan ya da yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri tarafından açılan yurt dışı birimlerin, Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olması gerekir.

2- Türkiye'deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:

a) Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

b) Yararlanıcının tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

c) Yararlanıcının en az % 51 hissesine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

d) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

3- Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

4- Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin yararlanıcıdan sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

5- Yararlanıcı ve iş birliği kuruluşları her bir yurt dışı birimi için en fazla 4 yıl süresince destekten yararlandırılır. 4 yıllık süre, destek verilen ilk aydan itibaren başlar.

6- Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

7- Yararlanıcılar en fazla 10, iş birliği kuruluşları en fazla 15 adet yurt dışı birim için destekten yararlandırılır.

8- Aşağıdaki destek unsurlarından yararlanabilmek için destek başvurusu, ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır:

·    Rapor ve yurt dışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği

·    Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, Danışmanlık desteği

·    Acenta komisyon desteği, Tercümanlık hizmetlerinin desteklenmesi

·    Münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi 

·    Pazara girişin desteklenmesi

·    Mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunlarının komisyon giderlerinin desteklenmesi 

·    Mobil uygulama ve bilgisayar oyunlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

·    Film platosu/stüdyosu kullanım giderlerinin desteklenmesi

·  Rapor ve yurt dışı şirket alımı, reklam tanıtım ve pazarlama, yurt içi tanıtım ve eğitim faaliyetleri ile yurt dışı birimlerin desteklenmesi

9- Diğer desteklerde başvuru ise; ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır.

10-Yararlanıcıların Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik faaliyetlerine ilişkin destek oranı, belirlenen bentler kapsamında 10 (on) baz puan, veya 20 (yirmi) baz puan arttırılabilir.