Program AdıDestek Sağlayıcı KuruluşDesteğin Açılış TarihiDesteğin Kapanış TarihiÖzet Bilgi
 TEYDEB 1501 ve 1507 Programlarının 2022     Yılı 2. Çağrıları TÜBİTAK04.07.202209.09.2022 

 KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

Çağrı Takvimine İlişkin Notlar

1.Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz. Kuruluş bazlı ön kayıt için çağrı açılış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Bu nedenle çağrıya başvuru yapmayı planlayan firmaların zaman kaybetmeden kuruluş bazlı ön kayıt işlemleri gerçekleştirmesi tavsiye edilir. 
2.Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.
3.Proje önerilerinin PRODİS üzerinden gönderilebileceği son tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı alınmış olması zorunludur.


 
 

TÜBİTAK ile Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Ofisi (National Research, Development and Innovation Office - NRDIO) Ortaklaşa Akademi-Sanayi İşbirliği çağrısı

TÜBİTAK

23/052022

TÜBİTAK tarafında online başvuru son günü, 21.07.2022 17:00 

e-imza için son tarih 28.07.2022 17:00

NRDIO tarafında online başvuru son günü 21.07.2022 14:00

 

 

Çağrının Odak Alanları:  

-Sağlık, İlaç Araştırmaları, Biyoteknoloji
-Medikal Tanı Kitleri
-Biyomalzemeler
-Yeşil Teknolojiler (yeşil geçişi destekleyen tüm teknolojiler)
-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
-Yapay Zekâ
-5G Teknolojileri
-Nesnelerin İnterneti
-Mühendislik
-Bağlı ve Otonom Araçlar
-Robotik ve Mekatronik Sistem Teknolojileri
-Fabrika Otomasyon Sistemleri
-Tarım ve Gıda Teknolojileri

Destek Üst Limitleri;

TÜBİTAK tarafında destek üst limiti 2.500.000 TL
NRDIO tarafında destek üst limiti 70 Milyon HUF
Destek Oranı;

Türk küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) onaylanan bütçenin %75'i,
Türk büyük ölçekli işletmeleri onaylanan bütçenin %60'ı
Yüksek öğretim kurumlar, enstitüleri, kamu Ar-Ge merkezleri onaylanan bütçenin %100'ü

Proje süresi en fazla 3 yıl (36 ay) olarak belirlenmiştir. Uzatma kabul edilmeyecektir

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 

KOSGEB

23/05/2022-17/062022

18/06/2022  21/06 2022   

(Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

KOSGEB İlk Kontrol: 

22/06/2022 

28/06/2022  

İşletme Düzeltme: 

29/06/2022 

05/07/2022 

KOSGEB Son Kontrol: 

06/07/2022 

12/07/2022

 

Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi:

Çağrı kapsamında ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlamak amacıyla karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Hedef Sektör:

1.NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu “C” olan İmalat Sektörünün tamamı 

2.Ana kodu “J” olan Bilgi ve İletişim Sektöründe sadece 62.01 kodundaki Bilgisayar Programlama Faaliyetleri

Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, aşağıda belirtilen Proje Konularından, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

Hedef Sektör
1.NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu “C” olan İmalat Sektörünün tamamı 

2.Ana kodu “J” olan Bilgi ve İletişim Sektöründe sadece 62.01 kodundaki Bilgisayar Programlama Faaliyetleri

Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, aşağıda belirtilen Proje Konularından, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir


Sektöre Uygun Proje Konuları:
1. Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar

2. Karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler
Ölçek:
KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir. Girişimciler yani kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler başvuru yapamayacaktır.

Proje Süresi

En az: 8 ay

En Fazla:24 ay

Destek Üst Limiti

2.000.000 TL

Detaylı bilgi için tıklayınız.BAŞVURUYA SÜREKLİ AÇIK ÇAĞRILAR

Program Adı

Destek

Sağlayıcı

Kuruluş

 Önemli TarihlerÖzet Bilgi

KOSGEB

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon

Destek Programı

KOSGEBSürekli Açık

• 31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

• Projelerin Destek Üst Limiti: 750.000 TL'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Lorem ipsum dolores

Lorem ipsum dolores

Lorem ipsum dolores

Lorem ipsum dolores

Lorem ipsum dolores

Lorem ipsum dolores

Lorem ipsum dolores

Lorem ipsum dolores

Lorem ipsum dolores

Lorem ipsum dolores