BAŞVURUYA AÇIK ÇAĞRILAR

Program Adı

Destek

Sağlayıcı

Kuruluş

 Önemli TarihlerÖzet Bilgi
1501-Sanayi Ar-Ge Destek ProgramıTÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 02.01.2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 23/05/2023(Saat 23:59)

Çağrı Kapanış Tarihi: 25/05/2023 (Saat 23:59)

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

Belirtilen bu programlar kapsamında 2023/1. Dönem başvuruları 02/01/2023 tarihi itibari ile https://eteydeb.tubitak.gov.tr sistemi üzerinde alınmaya başlanacaktır.

Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir. 
Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

TÜBİTAK

 

Çağrı Açılış Tarihi: 02.01.2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 02/05/2023(Saat 23:59)

Çağrı Kapanış Tarihi: 05/05/2023 (Saat 23:59)

 

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

Belirtilen bu programlar kapsamında 2023/1. Dönem başvuruları 02/01/2023 tarihi itibari ile https://eteydeb.tubitak.gov.tr sistemi üzerinde alınmaya başlanacaktır.

Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir. 
Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı

(2023-DEPREM BÖLGESİ Özel Çağrısı-TEKNOÇABA)

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 01/03/2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 25/12/2023 (Saat 23:59)

Çağrı Kapanış Tarihi: 27/12/2023 (Saat 23:59)

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

Depremden etkilenen illerde bulunan KOBİ ölçeğindeki kuruluşların sürekli başvuru yapabileceği çağrı, 27 Aralık 2023 tarihine kadar açık kalacaktır.

Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir. 
Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

(2023-DEPREM BÖLGESİ Özel Çağrısı-TEKNOÇABA)

TÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 01/03/2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 25/12/2023 (Saat 23:59)

Çağrı Kapanış Tarihi: 27/12/2023 (Saat 23:59)

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

Depremden etkilenen illerde bulunan KOBİ ölçeğindeki kuruluşların sürekli başvuru yapabileceği çağrı, 27 Aralık 2023 tarihine kadar açık kalacaktır

Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir. 
Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 1707 Sipariş Ar-Ge Çağrıları

TÜBİTAK

 Sürekli Açık 

1707 Sipariş Ar-Ge – 2022-1 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır.​

· Destek oranı: Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı (%20) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.)

· Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL

· Proje Toplam Süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı TÜBİTAK  Sürekli Açık  

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’ nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir.

Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır.

Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

Proje Süresi: En Fazla 60 Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 4.000.000 TL

Destek oranı üst sınırı:

Büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için: %60,
KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

SANAYİ YENİLİK AĞ MEKANİZMASI (SAYEM) ÇAĞRISITÜBİTAK

23.01.2023 - Başvuru sürekli açık olacaktır. 

SAYEM çağrısında öncelikle özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu işbirliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirmeye yönelik Yol Haritası hazırlanması amaçlanmaktadır. Hazırlanan Ürünleştirme Yol Haritaları başarılı bulunan konsorsiyumlar SAYEM çağrısı kapsamında projelerini sunacaklardır (Projelerin mininum Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 (THS 5) ve üzeri seviyedeki teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesine yönelik oluşturulmalıdır.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

IRASME AĞI 31. ÇAĞRISITÜBİTAK

Çağrı Açılış Tarihi: 31.01.2023

Çağrı Kapanış Tarihi: 29.03.2023

Bu çağrıda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ağ üyesi ülkelerle geliştirdiği ortak Ar-Ge ve yenilik projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 

29 Mart 2023 tarihine kadar açık kalacak olan çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

Çağrıya dahil olan üye ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Brezilya, Belçika ve Lüksemburg ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon

Destek Programı

KOSGEB Sürekli Açık  

31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

• Projelerin Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

SMART 6.PROJE ÇAĞRISI

TÜBİTAK 

Çağrının Açılışı: 16 Eylül 2022

PO Teklif Verenler Günü: 1 Aralık 2022

PO için son tarih:(CET 11:00am CET): 30 Ocak 2023

FPP'yi Sunmak İçin Duyuru Davetiyesi: 14 Mart 2023

FPP için son tarih: (11:00am CET): 3 Mayıs 2023

Seçilen projeler SMART etiketi alır: 20 Haziran 2023

SMART bu yıl katılımcılarına Teklif Sunumu, Teklif İnceleme ve Proje Değişiklik Talepleri gibi önemli proje verilerini iletebilecekleri bir portal oluşturmuştur. Proje Anahattı; projenin içeriğine, hedeflerine ve tam kararlaştırılmamış olsa bile proje ortaklarına genel bir bakış sağlar. Bu sebeple proje anahattı tavsiye edilir. Fakat katılımcılar direkt tam proje teklifi de sunabileceklerdir. PO, konsorsiyumların iş yükünü minimumda tutarken, gönderilen farklı fikirler arasından ilk seçime olanak tanır.

İki aşamalı (Proje Anahatlarını (PO) ve Tam Proje Teklifi (FPP)) olarak başvuru alacak olan çağrıya online başvuru yapılacaktır. FPP değerlendirmesi sonrasında etiket (Label) alan proje önerileri TEYDEB'in 1509 Programına ulusal başvurularını yapmaya davet edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ERA-MIN3 Çağrısı

AB PROGRAMLARI

Çağrı Açılış Tarihi: 07.12.2022

Çağrı Kapanış Tarihi: 30.03.2023
Proje başlangıçlarının son başlama tarihi: 01.04.2024

RA-MIN3, yakıt ve gıda dışı hammaddeler (metal, inşaat ve endüstriyel mineraller) üzerine araştırma ve geliştirme programlarını güçlendirmeyi hedefleyen Avrupa Birliğine üye olan ​​ve olmayan 24 araştırma fonu kuruluşundan oluşan küresel, yenilikçi ve esnek bir ağdır. 2023 Çağrısının kapsamı, yakıt ve gıda dışı ham maddelerin (metal, inşaat ve endüstriyel mineraller) üç segmentini de ele alan bir araştırma konusunu içermelidir.

Çağrının ana konuları:

Konu 1:Aramadan madenciliğe kadar hammadde temini

Konu 2:Döngüsel Ekonominin Güçlendirilmesi

Konu 3:İşleme, Üretim ve ICT

Konu 4:Sürdürülebilirlik için çevresel değerlendirme, iklim ve politika geliştirme

Konu 5: Sağlık, güvenlik ve kamu algısında sosyal sürdürülebilirlik.

Proje süresi 12- 36 ay

Çağrı için ayrılan toplam proje bütçesi: 13.6 milyon Euro

Detaylı bilgi için tıklayıız.

CELTIC-NEXT 2023 ÇAĞRISI

TÜBİTAK

Çağrı Başlangıç: 01.12.2022 03:00 

Çağrı Bitiş: 21.04.2023 03:00 

Firmalar bu proje çağrısına başvurarak ve katılarak, Eureka ağı ülkelerindeki Ar-Ge projeleri için ulusal kamu finansmanına erişebilirler.

CELTIC-NEXT'in faaliyetleri, CELTIC-NEXT'in kapsayıcı bir dijital toplum vizyonunu paylaşan tüm kuruluşlara açıktır. Kuruluşlar, gelişmiş BİT çözümlerinin geliştirilmesini ve benimsenmesini ilerletmek için kendi çıkarları doğrultusunda işbirliği yapmaya ve Ar-Ge'lerini ulusal öncelikleriyle uyumlu hale getirmeye istekli olmalıdır.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.

Küme 5 – Batarya ve Mobilite Alanı 2023 yılı Birinci Grup Çağrıları

HORIZON EUROPE

HEDEF 2: 13.12.2022 -18.04.2023
HEDEF 5:
13.12.2022 -20.04.2023

Küme 5 kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa önceliklerine; iklim (AB İklim Yasası, 2030 İklim Hedef Planı, AB İklim Uyum Stratejisi), enerji (Hidrojen Stratejisi, Avrupa için yenileme dalgası, Enerji Sistemi Entegrasyonu için AB Stratejisi, Açık deniz yenilenebilir enerji), Mobilite (Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Stratejisi) ile ilgili AB stratejilerinin hedeflerine katkı sunacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.  HEDEF 2 kapsamında iklim nötrlüğe, temiz ve sürdürülebilir geçişe katkıda bulunan iklim, enerji ve ulaşımın batarya, hidrojen ve geri dönüşüm alanında kesişen çözümleri desteklenmektedir. Hedef 5 kapsamında tüm ulaşım modlarında, alternatif teknolojilerin kullanımı ile; kara yolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığında ulaşım kaynaklı emisyonların ve fosil yakıtlara bağımlılığının azaltılması amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Küme 6 – Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Kümesi 2023 Yılı Çağrısı

HORIZON EUROPE

Çağrı Başlangıç: 22.12.2022

Çağrı Bitiş: 26.09.2023

Küme 6 kapsamında; Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Kümesi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 2023 yılı çağrıları proje konuları: Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servisleri, Birincil Üretimden Tüketime Kadar Adil, Sağlıklı ve Çevre Dostu Gıda Sistemleri, Döngüsel Ekonomi ve Biyoekonomi Sektörleri, Temiz Çevre ve Sıfır Kirlilik, İklim Aksiyonu için Kara, Okyanus ve Su Çalışmaları, Dirençli, Kapsayıcı, Sağlıklı ve Yeşil Kırsal, Kıyısal ve Kentsel Toplumlar, Yeşil Mutabakat Yararına İnovatif Yönetim, Çevresel Gözlemleme ve Dijital Çözümler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sağlık Kümesi Çağrıları

HORIZON EUROPE

Çağrı Başlangıç: 12.01.2023

Çağrı Bitiş: 13.04.2023

Ufuk Avrupa Programı Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeni altında yer alan Sağlık Kümesi 2023 yılı çağrıları açılmıştır.

Gelişmiş Malzemeler ve Üretim Teknolojileri (AMULET) Çağrısı

AB PROGRAMLARI 

Çağrı Açılış Tarihi: 10.01.2023

Çağrı Kapanış Tarihi: 22.03.2023

Gelişmiş Malzemeler ve Üretim Teknolojileri (AMULET) çağrısı kapsamında polimer bazlı kompozitler, hafif metal alaşımlar ve seramik matrisli kompozitler olmak üzere 3 malzeme için enerji, inşaat, otomotiv ve havacılık sektörlerine yönelik projeler yer almaktadır.

Projelerin TRL 4-5 seviyesinde başlayıp, TRL 7 seviyesinde tamamlanması beklenmektedir.

Projeler 5 aşamada incelenecektir;

Adım: Projeler uygunluk kriterlerine göre kontrol edilecektir.
Adım: Projeler 3 bağımsız uzman tarafından değerlendirilecektir.
Adım: AMULET komitesi (Komite yöneticisi + 3 dış uzman) jüri sunumuna davet edilecek projeleri belirleyecektir.
Adım: Jüri sunumu sonucunda değerlendirme kriterlerine uygun görülen projeler seçilecektir.
Adım: Kabul edilen projelerin sözleşmeleri imzalanmadan önce belgelerinin incelenmesi sürecini içermektedir.

Projeler kapsamında proje başına 120.000 Euro’ya kadar hibe verilecektir. Çağrı kapsamında verilecek projelerin maksimum süresinin 15 ay olması beklenmektedir.Projeler kapsamında konsorsiyumlar 2 veya 3 farklı ülkeden (AB Üyesi ülkeler, asosiye ülkeler ve İngiltere) KOBİ’ler tarafından oluşturulmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Clean Aviation’s Second Call 

AB PROGRAMLARI

Çağrı Açılış Tarihi: 09.02.2023

Çağrı Kapanış Tarihi: 11.05.2023

İkinci teklif çağrısı: 2050 yılına kadar havacılığı iklim nötrlüğüne yönlendirmek için 350 milyon Euro'nun üzerinde, Temiz Havacılık 9 Şubat 2023'te havacılığın iklim nötrlüğüne doğru gidişatını hızlandırmak ve Avrupa'yı dünyanın ilk iklim nötr kıtası haline getirmeye yardımcı olmak için ikinci teklif çağrısını başlatılmıştır. 2050. Çağrı, 137 milyon Avro'nun üzerinde AB finansmanını içermektedir ve bu, özel katkılar dahil olmak üzere 350 milyon Avro'nun üzerinde bir genel bütçeye yol açacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

MIND4MACHINES Üretimde Dijitalleşme 2. Çağrısı

AB PROGRAMLARI

Çağrı Açılış Tarihi: 14.02.2023

Çağrı Kapanış Tarihi: 19.04.2023 

Odamızın, Avrupa Birliği Ufuk 2020 INNOSUP-01-2020 Programı altında koordinatörlüğünü yapmakta olduğu MIND4MACHINES projesi, üretim sektörü için dijitalleşme çözümleri üreten KOBİ ve startupların endüstri 4.0 alanındaki inovasyon çalışmalarına 3,3 Milyon Avro tutarında destek sağlamaktadır. MIND4MACHINES, Proje kapsamında açılan çağrılarla KOBİ ve startuplara finansal destek sağlamayı, hızlandırma programı ve proje kapsamındaki diğer faaliyetlerle bir çarpan etkisi oluşturmayı hedeflemektedir.

MIND4MACHINES Üretimde Dijitalleşme ikinci çağrısı kapsamında üretimin dijitalleşmesine yönelik proje fikri olan teknoloji tedarikçisi KOBİ'lerin üretim sektöründen bir firma ile gerçekleştirecekleri projeler, tek teknoloji tedarikçisi içermesi durumunda 60.000 Avro'ya kadar, iki teknoloji tedarikçisi içermesi durumunda ise 120.000 Avro'ya kadar desteklenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Eureka Eurostars-3 Programı 

AB PROGRAMLARI

Çağrı Açılış Tarihi: 10.02.2023

Çağrı Kapanış Tarihi: 13.04.2023 (Saat:14.00 Brüksel saati)

Eurostars-3, Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle, Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs - INNOVSMEs)” adıyla oluşturulan bir ortaklıktır. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

Eureka’nın en önemli destek mekanizmalarından biri olan Eurostars-3 kapsamında açılan çağrılarda herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde Uluslararası iş birliğine dayalı Ar-Ge ve yenilik projelerini finanse ederek yenilikçi KOBİ'leri ve proje ortaklarını (büyük şirketler, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve diğer türdeki kuruluşlar) destekleyen sivil amaçlı Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Eurostars-3 Programı ilk çağrısı kapsamında, koordinatörü bir KOBİ olmak üzere en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.