Program AdıDestek Sağlayıcı KuruluşDesteğin Açılış TarihiDesteğin Kapanış TarihiÖzet Bilgi

1707 Sipariş Ar-Ge Çağrısı 2021/1

 TÜBİTAK 170722/01/2021 03/05/2021

 · Çağrı kapsamında Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 

 · Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır. 

· Proje, Ürün/süreç geliştirme ve Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

·     Proje bütçesi proje başına 2.500.000 TL’yi geçemez.

·     Ön kayıt başvurusu son tarih: 12/04/2021

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB KOBİGEL

2021-01 ve 2021-02

PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

KOSGEB 07/04/202117/05/2021

· 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: 

Tema: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

· 2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı:

Tema: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

· Detaylı bilgi için tıklayınız. 

KOSGEB

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOSGEB  25/03/202118/05/2021 

· Otomotiv ve Elektronik Sektörleri ile ilişkili konulardan biri veya birkaçı ile proje sunulabilecektir.

· Orta büyüklükteki işletmeler için 6.000.000 TL
  Küçük ölçekli işletmeler için 1.500.000 TL'ye kadar destek sağlanacaktır.

 Detaylı bilgi için tıklayınız

Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı Kredi Talebi ÇağrısıSavunma Sanayii Başkanlığı 10/04/202130/06/2021

· Savunma, Anayurt Güvenliği, Havacılık ve Uzay Sanayii alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarının yatırım faaliyetleri ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) yapılacak tesis inşaatı faaliyetlerinin finansal olarak desteklenmesi amacıyla kredi verilmesi planlanmaktadır.

· 2021 yılı için Öncelikli Yatırım Alanları 3 ana gruba ayrılmış olup İleri Malzeme Teknolojileri, Yapay Zekâ, Silah Mühimmat, Kompozit Teknolojileri, tesis inşaatı ve daha pek çok alanı kapsamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

EUREKA Kümeleri Çağrısı

CELTIC-NEXT, EUROGIA, ITEA, PENTA-EURIPIDES, SMART

TÜBİTAK 150901/03/202128/06/2021 

· Uluslararası Ar-Ge destek programı olan Eureka Programı kapsamında, 2021 Eureka Cluster Yapay Zeka Teknolojileri temalı çağrının amacına yönelik katılımcılarından yapay zeka alanında uygulamalı araştırma ve yenilik proje önerilerinin sunulmasını, AI sistemlerinin ve hizmetlerinin kullanılması beklenmektedir. 
· Türkiye’nin de dahil olduğu 14 ülkenin destek verdiği çağrıda şimdiden 30 Milyon Euro bütçe oluşturulmuştur.
· Tek aşamalı olarak yürütülecek çağrıda Mart veya Nisan ayı içerisinde projeye ilişkin tanıtım günü düzenlenecektir.

· Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya Güney Afrika, Güney Kore, Hollanda, İspanya, İsveç, Lüksemburg, Macaristan, Singapur ülkelerinden en az bir ortak ile birlikte proje teklifinin sunulması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Patent Lisans Çağrısı 2021/1TÜBİTAK TEYDEB22/01/202117/05/2021

· Bu çağrı ile yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine aktarılması hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

·   Proje süresi en az 24, en fazla 60 ay olabilir.

·    Proje bütçesi proje başına 2.000.000 TL’yi geçemez.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

FORESTVALUE

2021 YILI ÇAĞRISI

TÜBİTAK 107119/01/202122/04/2021

· Bu çağrı ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, Avrupa Yeşil Mutabakatının (European Green Deal) hedeflerine ve yaklaşan yeni Avrupa Birliği Orman Stratejisine ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve ayrıca ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek biyo-temelli ekonominin gelişmesini amaçlamaktadır.  ForestValue 2. ortak çağrısına 10 ülkeden katılım olacaktır.

·   Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

·   Proje bütçesi proje başına 720.000 TL’yi geçemez.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

FLAG ERA

2021 YILI ÇAĞRISI

TÜBİTAK 107115/03/202126/04/2021

· Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında desteklenen Grafen Projesi (graphene-flagship.eu) ile İnsan Beyni Projesi'ni (humanbrainproject.eu) tamamlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

PRIMA 2021 

SECTION2 (BÖLÜM2) ÇAĞRISI

TÜBİTAK 107105/03/2021

  21/04/2020

· Multi-projeli bu çağrı için toplam 35,54 milyon Euro finanse edilmiştir. Açılan çağrı kapsamında temalar aşağıdaki gibidir.

· Tema 1: Su Yönetimi: Uyarlanabilir su yönetimiyle Akdeniz su kıtlığının azaltılması.

· Tema 2: Tarım Sistemleri: Ekosistem hizmetlerini ve biyolojik çeşitliliği artırmak, küçük tarım sistemlerini iklim değişikliğine adapte etmek ve çiftçilerin gelirlerini artırmak için agroekolojik uygulamalara dayalı saha uygulamalarının geliştirilmesi.

· Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri: Uyarlanmış teknolojileri, akıllı tarım-gıda tedarik zincirini ve kriz yönetimi araçlarını kullanarak küçük ölçekli çiftliklerin küresel zorluklara ve COVID benzeri krizlere karşı dirençlerini artırmak.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60,

  KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.

Çin Bilimler Akademisi Çağrısı

TÜBİTAK 107101/03/202105/05/2021

· Türkiye ile Çin arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan çağrı kapsamında ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çin’deki araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

İş birliği araştırma alanları:
Malzeme Bilimleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri

· Proje Bütçesi: 1.250.000 TL

· Proje süresi en çok 36 aydır.

· Bu çağrı kapsamında toplam dört (4) proje finanse edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ERA-NET Smart Energy Systems 2020 “Yeşil Enerji Geçişi için Dijital Dönüşüm-MICALL20”TÜBİTAK 107117/02/202106/05/2021

· Çağrı kapsamında 17 farklı ülkeden 18 kuruluş yer almaktadır. Projelerin konsorsiyumları en az 2 farklı ülkeden en az 2 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir.

·  Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

·   Proje bütçesi proje başına 1.000.000 TL’yi geçemez.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 Yılları İlk Çağrısı

EIT19/03/202118/05/2021

 ·  Akademi (Academy), İş Geliştirme (Business Creation),  İnovasyon (Innovation), Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement), Bölgesel Yenlik Programı (RIS) ve kesişen konuları içeren Kamusal Alan (Public Realm) tematik alanlarında açılan çağrılara, 18 Mayıs 2021 saat 23:59 (CET)’a kadar PLAZA sistemine kayıt olarak başvurular sunulabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ERA-NET

SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD ve SusCrop Ortak Çağrısı

TÜBİTAK 107111/03/202126/05/2021

· Bu çağrının ana temasını, tarımsal sistemlerde döngüsellik oluşturmaktadır.Döngüsel tarım sisteminde atıklar önlenir, yeniden kullanılır veya geri dönüştürülür. Çağrı kapsamında, bitki yetiştiriciliği ve hayvancılık sistemlerinin entegrasyonun; emisyonları azaltma, doğal kaynakları kullanmada daha verimli olma, harici girdileri (örn. pestisitler, mineral gübreler ve ithal yem) azaltma, iç ve dış koşullara daha esnek ve dayanıklı bir sistem oluşturma vb. konularda etkilerinin araştırılması ve araç olarak bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanılması beklenmektedir.

· Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. 

·  Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

·   Proje bütçesi proje başına 1.500.000 TL’yi geçemez

· Detaylı bilgi için tıklayınız.

M-ERA.NET

2021 YILI ÇAĞRISI

TÜBİTAK 107115/03/2021

15/06/2021 

M-ERA.NET 3 projesi 2021 çağrısının hedefi, ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ERA PerMedTÜBİTAK 1071-


2.aşama son tarih: 17/06/2021

·  ERA PerMed 2021 çağrısı kapsamında her bir proje konsorsiyumunun, en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili belirlenen 3 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir.

·  Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

·   Proje bütçesi proje başına 1.000.000 TL’yi geçemez.

Detaylı bilgi için tıklayınız.BAŞVURUYA SÜREKLİ AÇIK ÇAĞRILAR

Program Adı

Destek

Sağlayıcı

Kuruluş

 Önemli TarihlerÖzet Bilgi

KOSGEB

Ar-Ge, Ür-Ge VE İnovasyon

Destek Programı

KOSGEBSürekli Açık

· 31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

· Projelerin Destek Üst Limiti: 750.000 TL'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2501- Araştırma Projeleri

ABD Ulusal Bilim Vakfı  (NSF) ile İkili İşbirliği Programı 

TÜBİTAK

1071 

 
Yıllık Başvuru Toplama Tarihlerii:

Başvuru Toplama Tarihi: 31.01.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 31.05.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 30.09.2021

· TÜBİTAK için ilgili başvuru programı sürekli çağrıya açıktır. ABD tarafı için farklı tarihlerde açılan farklı programlar söz konusu olduğundan NSF programlarının çağrı tarihlerine dikkat edilmesi önem arz etmektedir. 

· Akademi ortağının ya da özel sektörün tek başına yapacağı araştırma projeleri için  "1071 Araştırma Projeleri Kuralları" geçerlidir.

· Araştırma Projeleri Destek Programı'nda

  Özel kuruluşlar %100 desteklenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2501 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri

 ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Destek Programı 

TÜBİTAK

1071 

Yıllık Başvuru Toplama Tarihlerii:

Başvuru Toplama Tarihi: 31.01.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 31.05.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 30.09.2021

 

· TÜBİTAK için ilgili başvuru programı sürekli çağrıya açıktır. ABD tarafı için farklı tarihlerde açılan farklı programlar söz konusu olduğundan NSF programlarının çağrı tarihlerine dikkat edilmesi önem arz etmektedir. 

· Ar-Ge ve Yenilik Projeleri  "1071 Ar-ge ve Yenilik Projeleri Kuralları" geçerlidir.  

·  Ar-Ge ve Yenilik Projeleri  Destek Programı' nda

     .Özel kuruluşlar ve büyük ölçekli işletmeler için destek oranı %60 olup

     .KOBİ’ler %75 oranında desteklenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

      2507 - Araştırma ve             Ar-Ge ve Yenilik Projeleri 

Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı 

 

TÜBİTAK

1071 

 

Yıllık Başvuru Toplama Tarihlerii:

Başvuru Toplama Tarihi: 31.01.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 31.05.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 30.09.2021

 

·  "2507 - Araştırma Projeleri- DFG ile İkili İşbirliği Destek Programı"
· "2507 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - DFG ile İkili İşbirliği Destek Programı" 

 Destek üst limiti 1.000.000 TL’dir. 

· Türk proje grubu TÜBİTAK üzerinden, Almanya proje grubu DFG üzerinden başvuru yapmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2525- Araştırma ve Ar-Ge ve Yenilik Projeleri 

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK

1071 

 

Yıllık Başvuru Toplama Tarihlerii:

Başvuru Toplama Tarihi: 31.01.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 31.05.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 30.09.2021

 

·  "2525 - Araştırma Projeleri- BMBF ile İkili İşbirliği Destek Programı"
· "2525 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - BMBF ile İkili İşbirliği Destek Programı"

· Destek üst limiti 720.000 TL’dir.

· Türk proje grubu TÜBİTAK üzerinden, Almanya proje grubu BMBF üzerinden başvuru yapmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.