Program AdıDestek Sağlayıcı KuruluşDesteğin Açılış TarihiDesteğin Kapanış TarihiÖzet Bilgi

KOSGEB MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI

KOSGEB

04/01/202231/03/2022

• Proje kapsamında KOSGEB tarafından hazırlanan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile; imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’ler ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacaktır. 

Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşmaktadır:

  • Birinci bileşende; 2019 yılında asgari 75 Bin TL net satışı hasılatı olan hedef sektörlerdeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir.
  • İkinci bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir.

 Son Başvuru Tarihi: 31.03.2022

Detaylı bilgi için tıklayınız.

IRASME Ağı'nın 29. Çağrısı

TÜBİTAK

1071

01/12/202130/03/2022

• Bu çağrıda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ağ üyesi ülkelerle geliştirdiği ortak Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır.

Proje Süresi: En az 12, en fazla 36 aydır. 

Proje Bütçesi: En fazla 2.000.000 TL 

 Son Başvuru Tarihi: 30/03/2022

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1501-1507 Programları 2022 Yılı 1. Çağrıları

TÜBİTAK

03/01/2022

04/03/2022 (1501)

02/03/2022 (1507)

• 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

Proje Süresi: En fazla 36 ay (1501), en fazla 18 ay (1507). 

Proje Bütçesi: Üst limit yoktur (1501), 500.000 TL (1507)

Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir.

Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz.

Proje Başvuru Tarihleri

3/01/2022 - 04/03/2022 (1501)

3/01/2022 - 02/03/2022 (1507)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ar-Ge, Ür-Ge, İnovasyon Destek Programı

2021-02 Çağrısı

KOSGEB

15/12/202108/02/2022

• Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı her zaman açık olan bir program olup çağrılı olarak da farkı sektörler için, belli zaman aralıklarında, daha yüksek bir bütçe ile açılabilmektedir . 2021-02 Çağrısı, 3 farklı sektör ve bu sektörlere uygun belirli proje konularını kapsayacak şekilde 15/12/2021 tarihi itibariyle 15/12/2021 tarihi itibariyle açılmıştır.  

Proje Süresi: En az 8, en fazla 24 aydır. 

Proje Bütçesi:

Mikro İşletmeler için: 900.000 TL

Küçük İşletmeler için: 1.500.000 TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler içi: 6.000.000 TL

Proje Başvuru Tarihleri

15 Aralık 2021 – 08 Şubat 2022 (Başvuru Tarihleri)

09 Şubat 2022 – 13 Şubat 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

 Detaylı bilgi için tıklayınız.BAŞVURUYA SÜREKLİ AÇIK ÇAĞRILAR

Program Adı

Destek

Sağlayıcı

Kuruluş

 Önemli TarihlerÖzet Bilgi

KOSGEB

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon

Destek Programı

KOSGEBSürekli Açık

• 31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

• Projelerin Destek Üst Limiti: 750.000 TL'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.