Program AdıDestek Sağlayıcı KuruluşDesteğin Açılış TarihiDesteğin Kapanış TarihiÖzet Bilgi

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

Dijital Dönüşüm Çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

30/09/20213/12/2021

• Çağrı kapsamında, sadece Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.

• Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için 3 Milyon TL olarak uygulanır.

 

• Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 30 Eylül 2021 
• Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Kasım 2021
• Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Aralık 2021

 Detaylı bilgi için tıklayınız

 

EUROSTARS-3

Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı

TÜBİTAK

1709

02/09/202104/11/2021

• Eureka’nın en önemli destek mekanizmalarından biri olan Eurostars-3 kapsamında açılan çağrılarda herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde sivil amaçlı Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.  

• Eurostars-3 Programı ilk çağrısı kapsamında, koordinatörü bir KOBİ olmak üzere en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Proje Süresi: En fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi: Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) geçemez. 

• EUROSTARS Uluslararası Çağrı Açılış Tarihi: 2 Eylül 2021
• Uluslararası Çağrı İçin Son Başvuru Tarihi: 4 Kasım 2021

 Detaylı bilgi için tıklayınız

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları

TÜBİTAK

1707

12/07/202128/10/2021

• Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Açıklanan çağrılar:

• 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-2 (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-2)

• 1707 İhracat Odaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021) 

• 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-b) Çağrısı 

Proje Bütçesi: En fazla 2.500.000 TL'dir. Her bir çağrı kapsamında, projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 75.000.000 TL olacaktır.

Proje Süresi: Toplamda en fazla 36 aydır. Proje; ürün/süreç geliştirme ve ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.  Ürün/süreç geliştirme ve ticarileşme aşamaları için toplam proje süresi en fazla 36 ay olup, ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Karşılaştırmalı özet tablo için tıklayınız

Detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK – SDF Ortak Proje Çağrısı

TÜBİTAK

1071

 09/08/20215/10/2021

• Çağrının amacı, ortakların araştırmalarının kalitesini artırmak ve araştırma ve inovasyonu ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmelerini sağlamak için uluslararası işbirliği yapmalarına ve yeni araştırma ortamlarına, tesislere, bilgilere ve uzmanlığa erişmelerine izin vermektir.

• Proje Bütçesi: TÜBİTAK proje başına en fazla 1.500.000 TL desteklemektedir. 

• Proje Süresi: En fazla 24 aydır. 

• TÜBİTAK E-İmzaları ve Başvuru belgelerinin SDF'ye Teslimi İçin Son Tarih: 12 Kasım 2021

 Detaylı bilgi için tıklayınız.

 GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES)

 TÜBİTAK

1071

 15/06/2021 (1. aşama)

30/11/2021 (2.aşama)

 04/10/2021 (1.aşama)

 31/01/2022 (2.aşama)

• Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

• Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

• Proje başına maksimum destek tutarı: 2.000.000 TL 

 Detaylı bilgi için tıklayınız.BAŞVURUYA SÜREKLİ AÇIK ÇAĞRILAR

Program Adı

Destek

Sağlayıcı

Kuruluş

 Önemli TarihlerÖzet Bilgi

KOSGEB

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon

Destek Programı

KOSGEBSürekli Açık

• 31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

• Projelerin Destek Üst Limiti: 750.000 TL'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.