Program AdıDestek Sağlayıcı KuruluşDesteğin Açılış TarihiDesteğin Kapanış TarihiÖzet Bilgi

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları

TÜBİTAK

1707

12/07/202128/10/2021

• Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Açıklanan çağrılar:

• 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-2 (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-2)

• 1707 İhracat Odaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021) 

• 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-b) Çağrısı 

Proje Bütçesi: En fazla 2.500.000 TL'dir. Her bir çağrı kapsamında, projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 75.000.000 TL olacaktır.

Proje Süresi: Toplamda en fazla 36 aydır. Proje; ürün/süreç geliştirme ve ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.  Ürün/süreç geliştirme ve ticarileşme aşamaları için toplam proje süresi en fazla 36 ay olup, ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Karşılaştırmalı özet tablo için tıklayınız

Detaylı bilgi için tıklayınız

HAMLE

Mobilite Çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı30/04/202117/07/2021

• Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı 10 Milyon TL ve üzeri olan yatırım projeleri ile çağrıya başvuru yapabilecektir.

• Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenmektedir.

• Ön başvuru tarihi 22 Haziran 2021 

• Kesin başvuru tarihi 17 Temmuz 2021 olarak güncellenmiştir.

 Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES)

 TÜBİTAK

1071

 15/06/2021 (1. aşama)

30/11/2021 (2.aşama)

 04/10/2021 (1.aşama)

 31/01/2022 (2.aşama)

• Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

• Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

• Proje başına maksimum destek tutarı: 2.000.000 TL 

 Detaylı bilgi için tıklayınız.

ERA-NET FOSC

ve SUSFOOD2

Ortak Çağrısı

TÜBİTAK

1071

17/05/202116/08/2021

• Desteklenecek araştırma projelerinin, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasında kaynakları verimli kullanan, iklim etkilerine dirençli ve yenilikçi çözümler sunan projeler olması beklenmektedir.

•Desteklenecek projelerin; çok disiplinli veya disiplinler arası, bir gıda sistemiyle bütünleşik ve farklı paydaşları bir araya getiren bir yapıda olması beklenmektedir.

• Proje süresi en fazla 36 ay olarak seçilebilir.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.

KATAR ULUSAL ARAŞTIRMA FONU (Qatar National Research Fund- QNRF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK

2556

28/04/202101/09/2021

• TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund - QNRF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Katarlı bilim insanları ve özel sektör arasında ortak projeler desteklenmektir.

• Bu yıl dördüncüsü açılan çağrının konusu “Otonom Sistemler” olarak belirlendi.

• Proje süresi en fazla 36 ay

• Uluslararası AR&GE ve yenilik projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 4.000.000 TL’dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.BAŞVURUYA SÜREKLİ AÇIK ÇAĞRILAR

Program Adı

Destek

Sağlayıcı

Kuruluş

 Önemli TarihlerÖzet Bilgi

KOSGEB

Ar-Ge, Ür-Ge VE İnovasyon

Destek Programı

KOSGEBSürekli Açık

• 31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

• Projelerin Destek Üst Limiti: 750.000 TL'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2501- Araştırma Projeleri

ABD Ulusal Bilim Vakfı  (NSF) ile İkili İşbirliği Programı 

TÜBİTAK

1071 

 
Yıllık Başvuru Toplama Tarihlerii:

Başvuru Toplama Tarihi: 31.01.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 31.05.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 30.09.2021

• TÜBİTAK için ilgili başvuru programı sürekli çağrıya açıktır. ABD tarafı için farklı tarihlerde açılan farklı programlar söz konusu olduğundan NSF programlarının çağrı tarihlerine dikkat edilmesi önem arz etmektedir. 

• Akademi ortağının ya da özel sektörün tek başına yapacağı araştırma projeleri için  "1071 Araştırma Projeleri Kuralları" geçerlidir.

• Araştırma Projeleri Destek Programı'nda

• Özel kuruluşlar %100 desteklenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2501 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri

 ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Destek Programı 

TÜBİTAK

1071 

Yıllık Başvuru Toplama Tarihlerii:

Başvuru Toplama Tarihi: 31.01.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 31.05.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 30.09.2021

 

• TÜBİTAK için ilgili başvuru programı sürekli çağrıya açıktır. ABD tarafı için farklı tarihlerde açılan farklı programlar söz konusu olduğundan NSF programlarının çağrı tarihlerine dikkat edilmesi önem arz etmektedir. 

• Ar-Ge ve Yenilik Projeleri  "1071 Ar-ge ve Yenilik Projeleri Kuralları" geçerlidir.  

• Ar-Ge ve Yenilik Projeleri  Destek Programı' nda

• Özel kuruluşlar ve büyük ölçekli işletmeler için destek oranı %60 olup

• KOBİ’ler %75 oranında desteklenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

      2507 - Araştırma ve             Ar-Ge ve Yenilik Projeleri 

Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı 

 

TÜBİTAK

1071 

 

Yıllık Başvuru Toplama Tarihlerii:

Başvuru Toplama Tarihi: 31.01.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 31.05.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 30.09.2021

 

·  "2507 - Araştırma Projeleri- DFG ile İkili İşbirliği Destek Programı"
· "2507 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - DFG ile İkili İşbirliği Destek Programı" 

 Destek üst limiti 1.000.000 TL’dir. 

· Türk proje grubu TÜBİTAK üzerinden, Almanya proje grubu DFG üzerinden başvuru yapmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2525- Araştırma ve Ar-Ge ve Yenilik Projeleri 

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK

1071 

 

Yıllık Başvuru Toplama Tarihlerii:

Başvuru Toplama Tarihi: 31.01.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 31.05.2021
Başvuru Toplama Tarihi: 30.09.2021

 

·  "2525 - Araştırma Projeleri- BMBF ile İkili İşbirliği Destek Programı"
· "2525 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - BMBF ile İkili İşbirliği Destek Programı"

· Destek üst limiti 720.000 TL’dir.

· Türk proje grubu TÜBİTAK üzerinden, Almanya proje grubu BMBF üzerinden başvuru yapmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.