BAŞVURUYA AÇIK ÇAĞRILAR

Program Adı

Destek

Sağlayıcı

Kuruluş

 Önemli TarihlerÖzet Bilgi

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon

Destek Programı

KOSGEBSürekli Açık 

31.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

• Projelerin Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 1707 Sipariş Ar-Ge Çağrıları

TÜBİTAK

 Sürekli Açık 

1707 Sipariş Ar-Ge – 2022-1 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır.​

· Destek oranı: Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı (%20) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.)

· Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL

· Proje Toplam Süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı TÜBİTAK  Sürekli Açık  

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’ nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir.

Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır.

Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

Proje Süresi: En Fazla 60 Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 4.000.000 TL

Destek oranı üst sınırı:

Büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için: %60,
KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

EUREKA-ITEA 4 ÇAĞRISI

 

 TÜBİTAK 

Çağrının Açılması:13 Eylül 2022

ITEA Projesi Anahat Hazırlama Günleri:13-14 Eylül 2022

Proje Anahatlarının (PO) sunulması için son tarih:15 Kasım 2022

Niyet Mektubu:29 Kasım 2022

Tam Proje Teklifi (FPP) sunumu için davet edilen ve reddedilen PO'ların duyurulması:19 Aralık 2022

 

 

 

ITEA, yazılım inovasyonu üzerine Eureka Kümesidir ve büyük sanayi, KOBİ'ler, start-up'lar, akademi ve müşteri kuruluşlarından oluşan büyük bir uluslararası topluluğun, yenilikçi fikirleri yeni işletmelere, işlere, ekonomik büyümeye ve toplum için faydalara dönüştüren finanse edilen projelerde işbirliği yapmasını sağlar.

Endüstri odaklıdır ve akıllı mobilite, sağlık, akıllı şehirler ve enerji, üretim, mühendislik ve emniyet ve güvenlik gibi dijitalleşmenin kolaylaştırdığı çok çeşitli iş fırsatlarını kapsar. İşletmelerin, müşterilerinin katılımıyla, Dijital Geçişte ustalaşan yenilikçi çözümler yaratmalarını ve büyük zorlukları topluma ulaşmaya yardımcı olacak şekilde ele almalarını sağlamaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

SMART 6.PROJE ÇAĞRISI

TÜBİTAK 

Çağrının Açılışı: 16 Eylül 2022

PO Teklif Verenler Günü: 1 Aralık 2022

PO için son tarih:(CET 11:00am CET): 30 Ocak 2023

FPP'yi Sunmak İçin Duyuru Davetiyesi: 14 Mart 2023

FPP için son tarih: (11:00am CET): 3 Mayıs 2023

Seçilen projeler SMART etiketi alır: 20 Haziran 2023

SMART bu yıl katılımcılarına Teklif Sunumu, Teklif İnceleme ve Proje Değişiklik Talepleri gibi önemli proje verilerini iletebilecekleri bir portal oluşturmuştur. Proje Anahattı; projenin içeriğine, hedeflerine ve tam kararlaştırılmamış olsa bile proje ortaklarına genel bir bakış sağlar. Bu sebeple proje anahattı tavsiye edilir. Fakat katılımcılar direkt tam proje teklifi de sunabileceklerdir. PO, konsorsiyumların iş yükünü minimumda tutarken, gönderilen farklı fikirler arasından ilk seçime olanak tanır.

İki aşamalı (Proje Anahatlarını (PO) ve Tam Proje Teklifi (FPP)) olarak başvuru alacak olan çağrıya online başvuru yapılacaktır. FPP değerlendirmesi sonrasında etiket (Label) alan proje önerileri TEYDEB'in 1509 Programına ulusal başvurularını yapmaya davet edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

CELTIC-NEXT 2023 ÇAĞRISI

TÜBİTAK

Çağrı Başlangıç: 01.12.2022 03:00 

Çağrı Bitiş: 21.04.2023 03:00 

 

Firmalar bu proje çağrısına başvurarak ve katılarak, Eureka ağı ülkelerindeki Ar-Ge projeleri için ulusal kamu finansmanına erişebilirler.

CELTIC-NEXT'in faaliyetleri, CELTIC-NEXT'in kapsayıcı bir dijital toplum vizyonunu paylaşan tüm kuruluşlara açıktır. Kuruluşlar, gelişmiş BİT çözümlerinin geliştirilmesini ve benimsenmesini ilerletmek için kendi çıkarları doğrultusunda işbirliği yapmaya ve Ar-Ge'lerini ulusal öncelikleriyle uyumlu hale getirmeye istekli olmalıdır.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.