DESTEK KAPSAMI

  • Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler % 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar,  her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

  • Şirketler, bu destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilir.

Şirketlerbu destekten, üyelik tarihi itibariyle Bakanlıktan onay almış e-ticaret siteleri için yararlanabilirler. 2021 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi için tıklayınız.


E-Ticaret Sitesi Onay Başvuruları ve Değerlendirme

  • Bu destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetleriyle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitelerinin olması zorunludur.

  • E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

  • E-ticaret siteleri tarafından düzenlenen faturalarda hizmet süresi en fazla 1 (bir) yıl olmalıdır. Hizmet süresi daha fazla olan faturaların, sadece 1 (bir) yıllık tutarı destek kapsamındadır.

  • Onay başvurusu yapılan e-ticaret sitesini işleten Türkiye merkezli şirketler ile yabancı sitelerin Türkiye temsilciliklerinin Kararda yer alan şirket tanımına uyması gerekir. Onay başvurusu yapılan yabancı sitelerin Türkiye’de yerleşik bir temsilciliği olması zorunludur.

  • Aynı şirket tarafından sahip olunan/işletilen/altyapısı paylaşılan ve benzer nitelikli hizmetleri sunan sitelerden yalnızca birine onay verilir.

  • Onay başvurusu yapılan sitelerin, başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır kullanımda olması ve ekte (E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları) belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

  • Onayı kaldırılan siteler için, Bakanlık bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süresince yeni onay başvurusunda bulunulamaz.