SANAYİ VE TEKNOLOJİ KURULUŞLARI İÇİN AR-GE, YATIRIM VE İHRACAT DESTEKLERİ

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

KOBİ/Büyük Ölçekli Sanayi ve Teknoloji İşletlemeleri için Ar-Ge  Proje Destekleri

Devamı...

KOSGEB

KOBİ'ler için Ar-Ge, Yatırım, Pazarlama ve Ticarileştirme Destekleri

Devamı...

AR-GE MERKEZLERİ

Ar-Ge Merkezi Kurulumu, Değerlendirme ve Yürütme Süreçleri

Devamı...

TASARIM MERKEZLERİ

Tasarım Merkezi Kurulumu, Değerlendirme ve Yürütme Süreçleri  
Devamı...

TİCARET BAKANLIĞI

İhracat Destekleri ve Hizmet Sektörü Destekleri
Devamı...

TEKNOKENT DESTEKLERİ

Teknokent, Başvuru, Değerlendirme ve Yönetim Süreci 
Devamı...

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Mali Destek Başvuruları, Değerlendirme ve Yönetim Süreci 
Devamı...

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yatırım Teşvik Sistemi Hakkında Genel Bilgilendirme, Başvuru ve Yönetim Süreci
Devamı...

AB PROJE DESTEKLERİ

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) ve HORIZON EUROPE Destekleri
Devamı...

SSB PROJELERİ

Teklif/Sözleşme Yönetimi, Proje Yönetimi, Kalite/Konfigürasyon Yönetimi...
Devamı...