KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) YETKİNLİK PROJELERİ

Programa ara ürün satmak için küresel bir firmanın istediği ürün standardı;

 • Yeni makine alımı
 • Yeni yazılımlar kurulumu
 • Ürünlerinin kalitesini gösteren belgeler alınmasını gerektiriyorsa başvuru yapılır.

Küresel Firma

 • Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösteren
 • Uluslararası kabul gören listelerde yer alan (Fortune500 vb)
 • Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olan

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamındaki giderler;

 •  2 yıl süresince
 • % 50 oranında
 • Toplamda 27.149.000 TL’ ye kadar desteklenir.

Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten, tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderler;

 En fazla 4 yıl

 •  %50 oranında
 • Toplamda 7.239.000 TL’ ye kadar desteklenir.
 • En fazla 25 birim için yararlanılabilir.

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir:

 •  Makine, Ekipman, Donanım Alımı
 • Yazılım Alımı
 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Harcamaları
 • Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları