PROGRAMIN KAPSAMI

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler faydalanabilmektedir.

  • Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlere ilişkin aldıkları Pazara Giriş Belgeleri desteklenir.
  • Test/Analiz raporlarına ilişkin giderler, belge/sertifikanın alınabilmesi için zorunlu olarak yaptırılması ve/veya pazara girişte avantaj sağlaması halinde desteklenebilir.
  • Şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir.

Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir

 

Desteklenen Gider Kalemleri:

Bu madde kapsamında desteklenen gider kalemleri şunlardır:

  • Müracaat ve doküman inceleme giderleri

  • Belgelendirme tetkik giderleri

  • İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

  • Test/analiz raporu giderleri

  • Zorunlu Kayıt Ücretleri

  • Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti

  • Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde yukarıda belirtilen gider kalemleri dışındaki kalemler ile aşağıda belirtilen gider kalemleri desteklenmez.

EK 5- Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi’ne belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri İBGS'lere yapılır.