PROGRAMIN KAPSAMI

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler faydalanabilmektedir.

Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporları kapsamında destek alınmaktadır.

Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır.

Desteklenen gider kalemleri:

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

ç) Test/analiz raporu giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri

e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti

f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde yukarıda belirtilen gider kalemleri dışındaki kalemler ile aşağıda belirtilen gider kalemleri desteklenmez.

Desteklenmeyen gider kalemleri:

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b) Yol masrafları

c) Gözetim bedeli

ç) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

 

Destek kapsamındaki belgeler ile bunlara ilişkin hususlar Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi’nde Bakanlıkça belirlenir. İlgili listeye ulaşmak için tıklayınız.