DEPREM VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR!

10.03.2023

8 Mart tarihinde Mecliste kabul edilen Deprem Vergisine ilişkin maddede 9 Mart tarihinde devam edilen görüşmelerde değişikliğe gidildi.

Buna göre Teknopark Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Firmalarından Mikro ve Küçük İşletmeler Deprem Vergisi ödemeyecek.

Buna göre mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları ek vergi kapsamından çıkarılmıştır.