PROGRAMIN AMACI

 • Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek,

 • Başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek,

 • Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliğini arttırmak ve

 • Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULLARI

 • Geleneksel Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.

 • İleri Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve Başkanlık tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletme başvurabilir.

 • Girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az %50 (elli) ve üzeri olmalıdır.

 • Program başvuru tarihi itibari ile son 1 (bir) yıl içinde kurulmuş olmalıdır.

 • Girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.

 • Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programının sadece birinden faydalanabilir.

 • Programın süresi Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: 

Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak amacıyla; Kurum/kuruluşlarla işbirliği ile ve/veya KOSGEB tarafından düzenlenen eğitimlerdir.

NOT: Yeni Girişimci Programına başvuru yapılabilmesi için ilgili girişimcilik eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması ve işletme kuruluş tarihinin ilgili eğitimin katılım belgesinin son geçerlilik tarihinden önce olması gerekir.

1- Geleneksel Girişimci Programı

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

 

Gerçek Kişi Statüsünde Kurlulmuş Olan İşletmeler 

Sermaye Şirketi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler  
Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL 
 1. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı 
2. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı 
Performans Desteği 180-539 olan işletmeye 5.000 TL
540-1079 olan işletmeye 10.000 TL
1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
360-1079 olan işletmeye 5.000 TL
1080-1439 olan işletmeye 10.000 TL
1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

*Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

2-  İleri Girişimci Programı

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki ’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. (İlgili tablo ektedir)

 Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelerSermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler 
Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL 
 1. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı 
2. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı 
Performans Desteği 180-539 olan işletmeye 5.000 TL
540-dummy1079 olan işletmeye 10.000 TL
1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
360-1079 olan işletmeye 5.000 TL
1080-1439 olan işletmeye 10.000 TL
1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

*Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği Destek Tutarı  (TL)Destek Oranı 
Düşük Orta -Düşük Teknoloji Düzeyi 100.00075%
Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi 200.000
Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000

 Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu DesteğiDestek Tutarı (TL) Destek Oranı 
Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği10.00075%

 

İŞ PLANI ÖDÜLÜ

Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde ayrı bir ders olarak girişimcilik dersini alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili yükseköğretim kurumu işbirliği ile ödüllü yarışmalar düzenlenir.

Yarışmalarda iş planları ilk üç dereceye girenlere, işletmelerini kurmuş olmaları şartı ile ödül verilir.

 • En başarılı iş planı için verilecek ödül 25.000 TL

 • İkinci için 20.000 TL

 • Üçüncü için 15.000 TL

KOSGEB tarafından düzenlenen veya KOSGEB tarafından uygun bulunması kaydıyla yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen ödüllü/ödülsüz yarışmalar sonucunda sundukları; iş fikirleri, iş modelleri, iş planları, ilk üç dereceye girmiş olan yarışmacılara, Türkiye’de kuracakları işletmeleri/mevcut işletmeleri ile başvurmaları kaydı ile 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.

Faaliyet konuları tablosuna ulaşmak için tıklayınız.